sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pinngortitaleriffimmi inuiaqatigiinnut tunngassuteqartuni ilisimatusartartutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 10-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81694295
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Ingeniøri & pinngortitalerineq


Pinngortitaleriffik Silap Pissusianik Ilisimatusarfiup ataani inuiaqatigiinnut tunngassuteqartuni ilisimatusartartumik suliniummi atorfeqartitatut Nuummiittussamik atorfinittussarsiorpoq.

Atorfinittussamik pissarsiorpugut eqeersimaartumik sullarissumillu suliniutini, pinngortitaq pillugu ilisimatusarnerni avatangiisinut aammalu inunnut inuiaqatigiillu pillugit ilisimatusaataasartunik ataqatigiissitsinnaasumik, misissuisinnaassuseqartumik aammalu nalilersuilluarsinnaasumik. Suliniutitigut silap, avatangiisit aammalu suliniutit nutaat peqqutaallutik allannguutaasut nunaqavissunut sunniutigisartagaannik qulaajaanernik suliaqarsinnaasumik pissarsiorpugut. Suliniutini taamaattuni nunaqavissut pinngortitamik atuinerannik pissusilersuutaannillu paasinninniarneq pingaarnerutinneqassaaq kiisalu silap pissusiata allanngoriartornerata, pinngortitap pissarititaanik atuinerup aammalu nunatsinni inuup avatangiisaasalu akornanni pissutsit aaqqissuussaanerannik tunngassuteqartuni allannguutit sunniutaannik sammisaqartuussalluni.

Atorfik ukiuni marlunni inuttalerneqartussatut maannakkut inisseqqavoq, sivitsuiffigineqarnissaanullu periarfissaqarluni. Atorfinittussaq sulinermini aammalumi suliniutissani takkuttussani inuiqatigiilerilluni taakkulu pissusaannik ilisimatusariaatsinik atuisinnaassaaq. Suliassanik tigussaasunik taasaqassagutta suliniutini marlunni: ”Takuaa”, amerikkarmiunik suleqateqarluni ingerlasoq aammalu ”ArcticHubs EU Horizon2020” europamiunik suleqateqarluni ingerlatani inuiaqatigiilerinermut tunngasortai atorfinittussap akisussaaffigisussaavai. Atornittussap Pinngortitaleriffimmi Immikkoortortat akimorlugit sulisassaaq.

Suliassaqarfiit
Suliassat ilaatigut makkuupput:

  • Nunaqavissut ilisimatusartartullu akornanni attaveqaataalluarnissaq
  • Pinngortitaq avatangiisillu sumiiffinni aalangersimasuni nunaqavissunik apersuisarnerit uppernarsaanerillu (allaaserinninnerit)
  • Inernerusunik suliareqqiisarnerit nalilersuinerillu sumiiffimmiiffigisamut Issittumullumi atassusertarlugit
  • Nunarsuarmioqatigiit suliniutinik ingerlataanni suleqataanissaq ataatsimiigiartarnerillu
  • Suliniutinut atatillugu nalunaarusiortarnerit ilisimatuussutsikkullu allaaserinnittarnerit
  • Pinngortitaq pillugu ilisimatuussutsikkut ilinniartitaanerni inuiaqatigiilerinermi ilisimatusariaatsit tassungalu tunngassuteqartunik ilanngussisarnissamik ineriartortitseqataanissaq
Illit piginnaanitit
Atorfinittussamik inuiaqatigiilerinermi, inuiaqatigiit pissusaannik imaluunniit attaveqatigiittarnernut tunngassuteqartunik ilinniagaqarsimasumik tunuliaqutalimmillu pissarsiorpugut. Pitsaanerpaajussaaq qinnuteqartussaq qaffasissumik ilinniagaqarnikkut ilisimatuussutsikkut periutsinik aammalu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiilerinermik ilisimatusarsimasumik tunuliaqutaqartuuguni.

Suliassaqarfinni arlalinni suliaqarsimanernik misilittagaqartuussaatit: apersuinerit, asimi misissuinerit, paasissutissanik suliareqqiinerit, nalunaarusiornerit imaluunniit ilisimatuussutsikkut allaatigisaqarnernik, atortorissaarutinik digitaliusunik atuilluarsinnaaneq aammalu suliniutinik ingerlatsinermi siuttuusimanermik misilittaqartumik pissarsisinnaagutta iluassaqaaq. Kisiannili periarfissaqarpoq tamakkuninnga misilittagaqanngikkaanni suleqatinit ilinniartinneqarsinnaanissaq ikiorneqarnissarlu, tamanna periarfissaajuassaaq.

Aamma illit nunarsuaq tamakkerlugu suleqatigisartakkatsinnik, ilanngullugit ilisimatusarfeqarfinnik suleqateqartarnerit, ataatsimiinerit siunnersueqataanerillu pisariaqartitsineq naapertorlugu peqataaffigisassavatit.

Suliassat taama innerisa kalaallisut tuluttullu oqalussinnaanissaq pisariaqartippaa, aammalu kalaallit kulturiannik paasisimasaqarnissaq kalaallinillu inooqataasuuneq aamma matumani pisariaqarpoq.

Akissarsiat sulinermilu atugassarititaasut
Akissarsiat sulinermilu atugassarititaasut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat atorfinitsitaasullu Kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni aalajangersarneqassapput.

Atorfinittussaq atorfimminut atatillugu inissaqartitaanngilaq. Atorfinittussaq suliffeqarnermigut ineqartitaareersimaguni inimi inigiinnarnissaanut periarfissaqarpoq. Atorfininnermut atatillugu initaarneq atorfimmut attuumassuteqarmat soraarnermi ini attartorneqarsinnaajunnaassaaq.

Sapaatip akunneranut sulineq nalunaaquttap akunneri 40-pput..

Una atorfik ukiuni marlunniigallartoq inuttaligassaavoq Nuullu aallaavigalugu. Misissuiartortartussaagavit, paasissutissiillutit, ataatsimeeqataallutit, Nunatsinni nunanilu allani suleqatigisartakkanik naapitsisarnissat eqqarsaatigalugit naatsorsuutigissavat angalangaatsiartarnissat.

Qinnuteqaat:
Atorfimmut qinnuteqarfissaq kingulleq:  3. Marts 2021

Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit Immikkoortortami Pisortaagallartoq Mie Winding miwi@natur.gl imaluunniit Immikkoortortami allami pisortaq Josephine Nymand, jony@natur.gl attavigisinnaavatit

Pinngortitaleriffik Immikkoortortaqarfiilu pillugit paasisaqarnerorusukkuit nittartagarput alakkaruk: www.natur.gl og www.gcrc.gl.

Qinnuteqaatit, CV-t, ilinniarsimanermut pikkorissartarnerniillu uppernarsaatit allallu soqutiginarsinnaasut nassiutikkit, una toorlugu: ”Qinnuteqaat nassiutiguk”.
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia