sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pisiortornermut Allaffimmut neqeroortarnermut inatsisileritooq imaluunniit fuldmægtigi

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82429497
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Assartuussineq & ingerlasussanik piareersaaneq

Periusissatigut pisiortortarnermik Namminersorlutik Oqartussanut sullisserusuppit, soorlu pisiortornerit neqeroornerillu suliarisarnissaannik? Neqerooruteqarnermi inatsisilerituutut periuseqarnissaq piginnaasaqarfigaajuk ajornartorsiutinillu artornarsinnaasunik suliaqarneq nuannaralugu -  immaqa taava illit suleqatissaraatsigit nutaaq.

Allaffiup neqeroorutit aamma pilersuisunut isumaqatigiissutit  Namminersorlutik Oqartussat tassungalu attuumassutillit sinnerlugit siunnersorlugillu isumagisarpai. Akileraartartut aningaasaataat sapinngisamik pitsaanerpaamik atornissaat tassani qulakkiissallugu siunertaavoq, pilersuisullu namminersortut imminnut unammilleqatigiinnerat tamanut naapertuuttumik paasiuminartumillu tunngaveqarnissaa.

Suliassatit

Sulininni suliassatit pingaarnerit makkuupput:
 

  • Neqeroorutit isumassarsiamiit nalilerneqarneranut atortuulersinneqarnissaanullu suliaqarneq naammassillugulu suliaqarneq 
  • Pilersuisunik isumaqatiginninniarnerit
  • Isumaqatigiissutit naammassillugit suliarineri, isumaqatigiissuteqarneq, isumaqatigiissutit atortuulersinneri aamma aqunneri  
  • Pisiortortarnermi susassaqarfinni tamani suleqatigiinneqartarlunilu ataqatigiissaarisoqartassaaq
  • Neqerooruteqartitsinermut aamma suliarinnittussanik isumaqatigiissusiornermut atatillugu Namminersorlutik Oqartussat immikkoortortaqarfiinik ilitsersuisarneq siunnersuisarnerlu
  • Namminersorlutik Oqartussat pisiniariaasiinik pitsaanerpaaffiliineq
  • Suliffiup iluani avataanilu soqutigisalinnik attaveqarsinnaaneq
  • Pisiortortarnerup ilaani niuernermut inatsisinullu tunngasunik suliaqartarneq 
  • Inissiisarnerni (illusisimaviit pillugit) inatsisitigut ajornartorsiutinik suliaqarneq
  • Isumaqatigiissutinik, maleruagassanik eqquutitsisarnernik pisanullu tulluuttunik misissueqqissaarnernik malitseqartitsineq

Suliffik soqutiginartoq inussiarnersumik suleqatigiiffiusoq persuarsiorpalunngitsorlu  neqeroorutigisinnaavarput aammalu assigiinngitsorpassuarnik sulialik. Pisiortortartoqatigiilerlaani ilaassaatit, matumanilu pingaartipparput qaffasissumik suliatigut inissisimanissaq kiisalu suleqatit pimoorussisut, ajortussarsiunngitsut sullisserusuttullu akuulluartuunissaat nuannaartuunissaallu.

Atorfik pisiortortarnermut, Sanaartornermut Ineqartitsinermullu allaffimmi inissisimavoq. Allaffik Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfiup Kiffartuussinermut Immikkoortortaata ilaani inissisimavoq, tassanilu sulisuupput allaffimmi pisortaq, sulisut arfinillit ilinniartullu marluk. Allaffik taamaalilluni mikisuuvoq, tassanilu suliassat amerlapput ikioqatigiillutalu sulisarluta.

Sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunneri 40-t suliffik.

Atorfiniffissaq: 1. septembari 2021 isumaqatigiinnermiluunniit.

Ilinniakkat misilittakkatillu

Ujarpavut assigiinngitsunik tunuliaqutillit. Assersuutigalugu cand.merc.jur-itut, cand.jur-itut, cand.negot-itut imaluunniit cand.scient.pol-itut ilinniarsimassaatit.
 Neqerooruteqartitsisarnermut tunngassutilinni misilittagaqarnissat neriuutigaarput kisiannili ilinniakkamik naammassinnerlaat naleqquttumik piginnaasallit aamma isiginiarneqarput. Suliassiissutinik sulerusussuseqarnerit piumassuseqarnerillu pingaarnerpaavoq.

Piginnaasat ilinnut tunngasut
Allaffiup suliarisartagai assigiinngitsorpassuupput, taakkulu naleqquttumik piginnaanilimmik ujarlernitta takussuserpaa.
Sulisunik periarfissarsiullaqqissunik ammasunillu pisariaqartitsivugut, attaveqaqatigiit amerlasuut akornaniissinnaasoq aammalu attaveqarfigisinnaasat amerlisarnerannut pikkorissoq kiisalu pisariaqartitsineq malillugu matussusiisinnaasoq.
Sulininni misissueqqissaarnerusinnaaguit immikkuualuttunullu paasinnissinnaaguit aamma atorfissaqartippatsigit. Aammattaaq oqaatsitigut allattarnikkullu oqaaseqatigiiliorluarsinnaassaatit.
Takorloorparput aaqqissuusseqqissaartarnissat, qaangiinissamik aamma angusaqarluarsinnaanermik isumaliortaaseqassasutit. Piumassuseqarputit angusaqarusussuseqarlutillu aamma suliap naammassineqarnissaanut sunniuteqarluartumik piginnaasaqarputit.
Tamatuma saniatigut suleqatiginnissinnaanermut piginnaasaqarluassaatit kiisalu nammineersinnaassuseqarlutit suliamillu tamakkiisumik takunnissinnaallutit. Tamakkiisumik isiginnillutit eqqarsarsinnaassaatit niuernermullu paasinnissinnaassallutit.

Attavigiuk qinnuteqarnerlu
Atorfik pillugu paasisaqarusukkuit Naja Lydeking-Olsen attavigissallugu tikilluaqqusaavutit nlyn@nanoq.gl-imut imaluunniit oqarasuaatikkut 299 34 52 08. Namminersorlutik Oqartussat nalinginnaasumik paasisaqarfigerusukkukkit quppersagaq www.naalakkersuisut.gl takuuk.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia