sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pitsaaliuinermut Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfik isumaginninnermi siunnersortinik/siunnersortinik pimoorussisunik ujaasivoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-06-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80316368
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger 3 socialrådgivere/ konsulenter, der har erfaringer med at arbejde i udsatte børn- og ungeområdet, og som brænder for at skabe positive forandringer på socialområdet. Der søges 1 socialrådgiver til primært myndighedsområdet og 2 socialrådgivere/ konsulenter til foranstaltningsområdet.  
Stillingerne er forankret i Central Rådgivningsenhed, som bl.a. arbejder med understøttelse med juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.
 
I Central Rådgivningsenhed tilbyder man sagsbehandlerne i myndighedsområdet og i foranstaltningsområdet råd og vejledning, samt supervision inden for udsatte børn- og ungeområdet.
 
I enheden varetages også de borgerrettede tilbud, såsom rejsehold i forhold til behandling af seksuelle overgreb, Telefonrådgivningsenhederne Tusaannga og Alliaq.
 
Du vil komme i en enhed, som fortsat er i udvikling og som har et stærkt sammenhold.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Råd og vejledning i konkrete sager i forhold til kommuner og relevante aktører for børn og unge der har været udsat for omsorgsvigt og/eller seksuelle overgreb.
 • Sidemandsoplæring/ fagligt bistand
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
 • Koordinerende arbejde.
 • Løbende opdatering af socialfagligviden, metoder og indsats i samarbejde med enheden.
 • Indsamling og videreformidling af viden.
 • Supervision/ kurser
 
Vi forventer, at ansøgerne har:
 • Har en socialrådgiveruddannelse eller en anden relevant uddannelse
 • Evt. efteruddannelse inden for det sociale område (myndighed og/eller foranstaltning)
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er god til at samarbejde og koordinere
 • arbejder selvstændig, struktureret og løsningsorienteret
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.
 
Vi kan tilbyde et job med mange muligheder for faglig udvikling, samarbejde med mange samarbejdspartnere og aktører på området, som arbejder for at styrke indsatsen for børn og unge.
 
Om rejseaktivitet
Der skal forventes høj rejseaktivitet til tider i forbindelse med stillingerne.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Arnajaraq Poulsen på tlf. +299 34 60 14 eller på e-mail apou@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut