sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pitsaaliuinermut Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfik Ulloq unnuarlu- Inissitsiterisarnermullu immikkoortortaqarfimmut inunnik isumaginnittumik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 15-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-02-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78913236
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Der er ca. 60 medarbejdere i Styrelsen for forebyggelse og sociale forhold fordelt på 6 afdelinger. En arbejdsplads som byder på masser af faglige udfordringer og hvor sparring og samarbejde mellem afdelingerne vægtes højt.
Døgn- og Visitations afdelingen består af en gruppe meget engagerede medarbejdere, som arbejder tværfagligt og lægger stor vægt på at have et godt arbejdsmiljø.
 
Døgn- og Visitations afdelingen, varetager den overordnede ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge samt handicapinstitutioner for borgere med vidtgående handicap. Døgn- og Visitations afdelingen varetager ligeledes udvikling af nye initiativer på området. 
 
Arbejdsopgaver/områder:

 • Sagsbehandling i forhold til anbringelsessager, visiteringer og lovgivning.
 • Socialfaglig rådgivning og vejledning til døgninstitutionerne.
 • Socialfaglig rådgivning og vejledning til kommunerne.
 • Bistå ved udarbejdelse af retningslinjer og procedurer.
 • Formålsbeskrivelser og Servicedeklarationer ift. Selvstyre ejede døgninstitutioner.
 • Med til, at udvikle nye tiltag generelt på døgnområdet.
 • Bistå ved udarbejdelse retningslinjer og procedure ift. anbringelsessager og visitation.
 • Med til, at faciliteter ved Forstanderseminar.
 • Div. ad hoc opgaver.
Vi forventer at du:
 • Uddannet socialrådgiver.
 • Indgående kendskab til sagsbehandling og sociallovgivning.
 • Har erfaringer med det sociale område.
 • Er selvstændig, fleksibel, struktureret og løsningsorienteret.
 • Er skriftligt/mundtligt velfunderet, både grønlandsk og dansk.
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Har lyst til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af Socialstyrelsens opgaver.
 • Har lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger.
 • Har lyst til at arbejde i en travl og udviklende miljø og kan have flere bolde i luften. 
Der forventes rejseaktivitet.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelsestidspunkt:
1. marts 2020 eller efter nærmere aftale.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Kenneth Thomsen på kent@nanoq.gl eller telefon 34 64 81.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 5. februar 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt derefter.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia