sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pitsaaliuinermut Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfimmi aqutsisoqarfimmut pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 12-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74421425
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Har du lyst til at lede Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, og er du en person, som kan motivere og kan få tingene ført ud i livet? Så er du måske vores nye styrelseschef.
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet søger en ny styrelseschef med start 1. September 2019 eller hurtigst muligt derefter. Som Styrelseschef bliver du den øverste leder i Styrelsen, som er en organisatorisk enhed under Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet.
Styrelsen består af 5 afdelinger. Døgn- og Visitationsafdelingen, Central Rådgivning, Sekretariatet, Økonomiafdelingen samt PAARISA (forebyggelsesenheden).
Socialstyrelsens hovedopgave er bl.a.

 • Implementere politiske vedtagne startegier
 • Tilvejebringe ny viden på socialområdet og omkring forebyggelse.
 • Monitorere og IT understøtte det social og forebyggelsesområdet.
 • Udvikling af døgninstitutionsområdet og døgntilbud i henhold til kommunernes behov
 • Udvikle, formidle og evaluerede forebyggende og socialfaglige metoder og praksisser til kommunerne
 • Varetage forebyggende og socialfaglig rådgivning af kommuner
 • Understøtte udvikling og implementering af områdets politik, herunder at understøtte kommunerne i deres forvaltningspraksis og udvikling heraf
 • Varetage og forvalte tilskudsordninger
 
Sammen med Styrelsens afdelingschefer varetager du det overordnede ansvar for områdets samlede drift, udvikling, koordinering og økonomi. Til Styrelsen er der etableret et udviklingsråd, hvor bl.a. kommunerne bliver repræsenteret.
Styrelseschefen referer direkte til Departementschefen i Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet.
 
Ansvarsområder
Styrelseschefen har blandt andet ansvaret for:
 • At være leder for hele organisationen
 • At der sikres en tæt dialog med kommunerne således at deres arbejde understøttes bedst muligt af Styrelsen
 • At Styrelsens planer, budgetter og fastlagte mål og resultater opfyldes inden for den givne økonomiske ramme.
 • At Styrelsen udvikler, formidler, monitorerer og evaluerer nye metoder og praksisser til kommunerne
 • Udarbejde og implementere initiativer, der understøtter kommunernes sociale  og forebyggende arbejde.
 • Udarbejdelse af og opfølgning på aktivitets-, service- og kvalitetsmål samt handleplaner indenfor de landsdækkende behandlingstilbud herunder rejsehold, handicapcenter og krisecentre samt døgninstitutionsområdet.
Personlighed og erfaring
Vi søger en styrelseschef som gerne skal besidde følgende:
 • Et indgående kendskab til sociale forhold i Grønland
 • Indgående kendskab til de sundhedsmæssige udfordringer inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Et indgående kendskab til grønlandsk sprog, kultur og samfundsforhold
 • Erfaring med det kommunale område
 • Erfaring med ledelse på et strategisk niveau og en passende videregående uddannelse
 • Ledelseserfaring fra en offentlig forvaltning
 • Gode samarbejdsevner og gennemslagskraft samt
 • Gode sproglige og kommunikative færdigheder.
   
Du bør besidde evnen til at:
 • Motivere og inspirere en ledelsesgruppe og skabe en positiv og innovativ atmosfære og opmuntre andre til at forfølge de foreliggende mål.
 • Opstille mål, måle fremskridt og hvis påkrævet initiere korrigerende handlinger.
 • Udfordre status quo for derigennem at sikre en kultur, der er forberedt på kontinuerlige forbedringer og "best pratice".
 • Møde mennesker på en ubesværet facon og motivere dem til at afsøge nye muligheder og til at opnå høje standarder.
 • Være proaktiv og energisk i arbejdssituationen, søge at få tingene gjort og på samme tid kunne håndtere en bred vifte af opgaver.
 • Holde hovedet koldt i en hverdag med mange uforudsete udfordringer, og træffe hurtige men velovervejede beslutninger.
Sidst men ikke mindst skal du besidde en udpræget loyalitet og troværdighed i samspillet med både det politiske system og dine ledelseskollegaer.
 

Ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Mere information
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Departementschef Julie Præst Wilche på telefon +299 346644 eller på mail jprw@nanoq.gl .
Der er ansøgningsfrist d. 15. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i ugerne derefter.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Kommune Kujalleq
Narsaq
Qeqqata Kommunika
Maniitsoq
Avannaata Kommunia