sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Piukkunnarsarfik Aasiaat søger områdeleder / Vejleder

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 09-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330300463
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq
Atorfiup taaguutaa: Afdelingsleder
Ilinniagaq: Voksenvejleder
Misilittakkat - Annertunerusumik:
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

                                                      Genopslag.

    Piukkunnarsarfik Aasiaat

søger en områdeleder, der samtidigt er vejleder.

 

Piukkunnarsarfik Aasiaat pr. 1. September 2020 eller efter aftale søger områdeleder, der samtidigt er vejleder.

 

Er du glad for at service unge og voksne der ønsker at komme videre i livet. Er du glad for at vejlede og lede og er du det, er du vores nye kollega. Hvis du kan opfylde nedenstående krav, er du velkommen til at sende en ansøgning.

 

Piukkunnarsarfik hører under Majoriaq Aasiaat, skolen har til formål at lære unge og voksne om uddannelse, praktik samt personudvikling. Der kan være op til 40 elever i aldersgruppen 15 - 30 årige, undervisningen vil ske udelukkende som praktisk undervisning. Eleverne i Piukkunnarsarfik søger en fantasifuld og alsidig områdeleder, der kan vejlede.

 

Man har en forventning om at den nye områdeleder for Piukkunnarsarfik under ledelsen af skolen skal vejlede og koordinere, og skal selv kunne undervise i nedenstående fag.  

 

 • Introduktionsforløb til undervisningen (intro)

 • Forberede en overgang til den almindelige FA-undervisning.

 • Praktisk undervisning.

 • Grundlæggende oplysningsundervisning

 • Personlig udvikling

 • Vejledning

 • Løbende opfølgning

 • Forebyggelse

 • Sport

 • Musik

 

Du vil som leder indgå i et samarbejde mellem elever, personale, Majoriaq, erhvervslivet og udefra kommende henvendelser. 

Du skal have stor interesse i, at elever kommer videre efter Piukkunnarsarfik forløbet, således at eleverne føler at undervisningen i Piukkunnarsarfik som vigtigt og er af udviklende indhold.

 

Piukkunnarsarfik drives i tæt samarbejde mellem centerleder ved Majoriaq og de øvrige medarbejdere, hvorfor der ønskes områdeleder med følgende egenskaber:

 

Ledelsesevner, samarbejdsevner, nyskabende, god til at skabe nye ideer, empatisk med mennesker med særlige behov og lyst til at vejlede med gode resultater.

 

Vi forventer:

 

 • At du har en pædagogisk uddannelse eller har en anden boglig uddannelse.

 • Sprogligt velfunderet (grl/dansk) både mundtligt og skriftligt.

 • At du har erfaringer fra lignende jobs.

 • At du har et tillidsskabende og respektfuld attitude overfor de unge.

 • At du evner at få gennemført udstukne retningslinjer for alle elever.

 • Initiativrig og har lyst til at deltage i skolens udvikling.

 • Kan anvende IT-værktøjer på brugerniveau.

 • Ikke har problemer med alkohol og euforiserende stoffer.
    

Løn og ansættelsesforhold:

 • Løn- og ansættelsesvilkårene er de gældende overenskomster mellem din forhandlingsberettigede organisation og Naalakkersuisut.

 • Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

 

CV, straffeattest, uddannelsesbeviser, tidligere arbejdspladser, kursusbeviser og anbefalinger skal vedlægges.

 

Ansøgeren skal selv sørge for ovennævnte og fremsende det til arbejdsgiveren.

 

 

yderligere oplysninger kan skaffes hos centerleder Gerda O. Christoffersen ved at ringe til 701900 eller igennem mail hos hr@qeqertalik.gl

 

Kopi af uddannelsesbeviser, dokumentation fra tidligere arbejdsgiver samt eksamensbeviser skal være HR-afdelingen i hænde 14. August 2020, ved at sende hertil:
 

Kommune Qeqertalik,

Att: Hr. Afdeling

POSTBOKS 220, 3950 AASIAAT

E-mail: hr@qeqertalik.gl

 

Vi beder venligst at skrive hvor du har set jobopslaget i din ansøgning.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Avannaata Kommunia
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq