sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Planchef

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 12-08-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-09-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83925799
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Ingeniør og naturvidenskab, Ledelse, Kontor og administration

Planchef til Planafdelingen

GENOPSLAG 


Kommune Kujalleq søger byplanlægger til Planafdeling ansættelse pr. 01. oktober 2022 eller nærmere aftale.

 

Kommune Kujalleq, Grønlands sydligst beliggende kommune søger en motiveret byplanlægger.

 

Kommunen består af de 3 tidligere kommuner Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, 11 bygder og 37 fåreholdersteder og landbrug – i alt godt 7.000 indbyggere. Den nye planlægger skal være en vigtig brik i den videre udvikling i kommune Kujalleq. Det er vores ønske at være på forkant og sørge for at kommuneplaner og arealer er en hyldevare.

Planafdelingens opgaver kan spænde vidt fra mindre planopgaver i én af vore bygder til sammenhængende planer i én af byerne.

 

Dine vigtigste arbejds- og ansvarsområder vil være at:

 • indgå i planopgaver med erhvervs-, turisme- og planudvikling generelt
 • udarbejde Kommuneplantillæg (lokalplaner) inden for de forskellige sektorer
 • indgå i dialog med borgere, entreprenører, konsulenter og Grønlands Selvstyre
 • give daglig sparring med dine kollegaer i et bredt, fagligt arbejdsmiljø og
 • yde en positiv tilgang til løsning af forefaldende planlægningsmæssige udfordringer

 

Vi kan tilbyde:

En forvaltning med en bred medarbejderstab bestående af 13 kollegaer med vidt forskellige faglige, uddannelsesmæssige og etniske baggrunde. Vi forsøger hele tiden at blive bedre i forvaltningen for at skabe den gode arbejdsplads. Forvaltningen er lokaliseret i egen bygning i kort afstand fra kommunens hovedbygning i Qaqortoq ‘s midtby.

 

Din faglige baggrund:

 • har en relevant, faglig uddannelse som arkitekt, byplanlægger eller tilsvarende
 • har erfaring med kommunal planpraksis og forståelse for og indsigt i de politiske processer
 • kan arbejde selvstændigt med flere projekter på en gang med inddragelse af borgere og interessegrupper og andre interessenter i forhold til de enkelte planer
 • generelt motiveres af dialog, såvel internt som eksternt og kan bruge og bidrage i et bredt netværk
 • kan lide (og er god til) at formidle fagstof til ikke-fagfolk og bruge gængse, digitale værktøjer
 • i kommuneplantillæg kan formulere dig klart og tydeligt i skrift, billeder og diagrammer
 • har kendskab til/erfaring i brugen af de forskellige GIS-platforme og formidlingsværktøjer
 • er kreativ, omhyggelig, systematisk og har overblik over egne og afdelingens pågående opgaver
 • også er villig til at påtage dig opgaver, som ikke lige ligger inden for dit normale fagområde
 • har et godt humør og trives i et multikulturelt miljø med kollegaer med vidt forskellige baggrunde
 • måske ikke kan indfri alle vore ønsker, men om nødvendigt er villig til at erhverve nye kompetencer
 • Af hensyn til borgerkontakten foretrækkes ansøgere som mestrer såvel grønlandsk som dansk, foruden at det forventes at engelsk kan anvendes på et højt niveau.

 

Ansættelses- og lønforhold:

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til ansøgers gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales et depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i kommunens ejendomme. Såfremt permanent personalebolig ikke umiddelbart ved tiltrædelse kan stilles til rådighed, vil der for medarbejdere med ret til tjenestebolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig. Der kan forventes lang ventetid.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Kontakt: 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forvaltningschef Sem Ottosen på (+299 645400) eller E-mail: seot@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 11. september 2022.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat