sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Planchef

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 12-08-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-09-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83925799
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat, Ingeniøri & pinngortitalerineq, Aqutsineq, Allaffik & allaffissorneq

Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmi pilersaarusiornermut pisortaq

ALLAGARSIUTEQQITAQ

 

Kommune Kujalleq Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmi pilersaarusiornermut pisortaq atorfinittussamik oktobarip aallaqqaataat, 2022-mi imaluunniit isumaqatigiinnikkut.

 

Kommune Kujalleq, Kalaallit Nunaanni kommunit kujallersaat pilersaarusiortartumik kajumissusilimmik pissarsiorpoq.

 

Kommunimiipput siornatigut Qaqortup, Narsap Nanortallillu kommunerisimasaat, nunaqarfiit aqqanillit kiisalu savaateqarfiit nunaleriviillu 37-t - katillugit inuttaasut 7.000 missiliukannerlugit. Kommune Kujalliup ingerlaavartumik ineriartortinneqarnissaani ilersaarusiornermut pisortartaaq pingaarutilimmik inissisimasussaavoq. Kommunimut pilersaarutinut nunaminertanullu tunngatillugu paasisimannilluarlunilu piareersariikkanik qulakkeerinnissaq kissaatigaarput.

Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfiup suliassatigut sammisassaasa annertuut tassaasinnaapput nunaqarfittatsinni pilersaarusianit minnerniit illoqarfiit ilaanniit ataqatigiissaakkamik pilersaarusianut.

 

Suliassatit akisussaaffitillu pingaarnerit tassaassapput:

 • inuussutissarsiutinik, takornariartitsinermik pilersaarusiornermillu ineriartortitsinermi pilersaarusiornerit peqataaffigissallugit.
 • suliassaqarfinni assigiinngitsuni Kommunimut pilersaarusiamut ilassutit (piffinnut pilersaarutit) suliarisassallugit.
 • innuttaasut, entrepenørit, siunnersortit kiisalu Namminersorlutik Oqartussat oqaloqatigalugit paaseqatiginiartassallugit.
 • suleqatitit suliat pillugit siammasissumik oqalliseqatigisassallugit.
 • pilersaarusiornikkut suliassat aaqqinniarneranni pitsaasumik suleqataaneq.

 

Ilinnut neqeroorutigisinnaasavut:

Ingerlatsivik siammasissunik sulisulik, tassa sulisut 13-it suliatigut, ilinniakkatigut inuiaassutsikkullu assigiinngissitaaqisunik tunuliaqutallit. Suliffeqarfik pitsaasoq pilersinniarlugu ingerlatsivimmi sulinikkut pitsanngorsaaniarsariuarpugut. Ingerlatsivik nammineq illutaqarpoq Qaqortup qeqqani kommunip allaffianut ungasinngitsumiittumik.

 

Suliatigut tunuliaquttatit:

 • sanaartukkanik titartaasartutut, illoqarfimmik pilersaarusiortutut assigisaannilluunniit naleqquttumik ilinniagaqarsimasutit.
 • kommunimi pilersaarusiornermik misilittagaqartutit aammalu politikkikkut suleriaatsit paasisimallugillu ilisimasaqarfigigitit.
 • suliniutit assigiinngitsut qassiit namminersorlutit suliarisinnaagitit, tamatumanilu pilersaarusiat ataasiakkaat eqqarsaatigalugit inuttaasunik, soqutigisaqaqatigiinnik attuumassuteqartunillu allanik peqataatitsisarlutit.
 • oqaloqatigininnermik aallaaveqartartutit, suliffiup iluani avataanilu kiisalu attaveqatigiinnut siammasinnerusunut suleqataasinnaallutit.
 • suliamut tunngasut inuinnarnut ingerlateqqinnissaannik nuannariseqarlutillu pikkorissuusutit aammalu qarasaasiatigut atortorissaarutinik nalinginnaasunik atuisinnaasutit.
 • kommunimut pilersaarummut ilassummi erseqqissumik paasineqartumillu allassinnaallutillu, assitalersuisinnaallutillu titartagartalersuisinnaasutit.
 • atortorissaarutit assigiinngitsut sumiiffinni paasissutissanik katersuiviit (GIS) paasissutissanillu siammarterutit ilisimasaqarfigalugillu misilittagaqarfigigitit.
 • nutaaliorsinnaasutit, peqqissaartuullutit, aaqqissugaasumik sulisarlutit nammineq suliannut aammalu immikkoortortaqarfiullu suliaanut ingerlasunut malinnaasinnaasutit.
 • suliarisartakkavit avataatigut suliassanik tigusinissamut kajumissuseqartutit.
 • qiimasuusutit aammalu suleqatit kulturikkut assigiinngitsunik tunuliaqutallit suleqatigilluarsinnaagitit.
 • immaqa kissaativut tamakkerlugit naammassisinnaanngikkaluarlugit pisariaqarnerali naapertorlugu nutaanik piginnaasaqalernissamut kajumissuseqartutit.
 • Innuttaasunut attaveqarneq eqqarsaatigalugu qinnuteqartut kalaallisut kiisalu danskisullu piginnaasaqarluartut salliutinneqassapput, tamatumalu saniatigut tuluttut oqaatsit qaffasissumik atorsinnaanissaat naatsorsuutigineqarpoq.

 

Atorfeqarnermi akissarsiatigullu atugassarititaasut:

Qinnuteqartup isumaqatigiissutai atuuttut naapertorlugit atorfeqartitsisoqarlunilu akissarsiaqartitsisoqassaaq.

 

Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqarpoq, taamaattumik kommunip illuutaani attartortutut qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfininnerup nalaani atorfimmut atasumik inimik innersuussisoqarsinnaatinnagu sulisut atorfimmut atasumik ineqarnissaminnik tunineqarsinnaatitaasut utaqqiisaasumik ineqarnissaminnut neqeroorfigineqartassapput. Sivisuumik utaqqinissaq naatsorsuutigineqassaaq.

 

Atorfininnermi angalanermut pequtillu nassiunnerinut malittarisassat atuuttut naapertorlugit sulisitsisoq akiliussissaaq.

 

Attavissat: 

Atorfik pillugu paasissutissat sukumiinerusut Teknikkimut pisortaq Sem Ottosen oqarasuaammut uunga (+299 645400) imaluunniit mailimut uunga seot@kujalleq.gl saaffigalugu pissarsiarineqarsinnaapput.

 

Qinnuteqaat pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat, ilinniagaqarsimanermut paasissutissat suliffigisimasallu nalunaarsornerat soraarummeersimanermit uppernarsaatit Qinnuteqaat pillagaasimannginnermut uppernarsaat, ilinniagaqarsimanermut paasissutissat suliffigisimasallu nalunaarsornerat soraarummeersimanermit uppernarsaatit assilineri PDF-ilinngorlugit il.il. kommunimut tunniunneqariissapput kingusinnerpaamik septembarip ulluisa aqqarngat 2022 nittartagarput aqqutigalugu.


MALUGIUK: Qinnuteqaatit pappilissatigut e-mail-ikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit PDF-fil-inngorlugu nittartagaq aqqutigalugu nassiunniunneqassapput.


Inuit peqqinnerulernissaat aallukkumallugu kommunimi sulinerup nalaani pujortartoqartannginnissaa Kommune Kujallermiit atuutsinneqalerpoq. Tamanna 2018-imi ukiortaamiit eqqunneqarpoq. Paasissutissat sukumiinerusut pissarsiariumagaanni Sulisoqarnermut Immikkoortortaq attavigineqarsinnaavoq


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat