sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Planchef til Området for Teknik og Miljø

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 26-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-11-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81312226
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Ingeniøri & pinngortitalerineq

Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu immikkoortortami Pilersaarusiornermut pisortamik

 

Qeqqata Kommunia Teknikkikkeqarnermut Avatangiisinullu Immikkoortortamut suleqatigiinnissamut inerniliinissamullu pilersitsinissamut piginnaasaqarluartumik Pilersaarusiornermut pisortamik pissarsiorpoq.

 

Kalaallit Nunaanni illoqarfiit annersaasa tullia Sisimiut suliffiusussaavoq, kommunimilu tamani illoqarfiup pilersaarusiorfigineqarneranik Pilersaarusiornermut pisortaq suliaqassaaq, soorluttaaq kommunimi nunap timaani aatsitassarsiornikkut takornariaqarnikkullu pissanganartunik sammisanik pilersaarutinik kiisalu UNESCO nunarsuarmioqatigiinnut kingornussassami Aasivissuit-ni takornariaqarnermut tunnganerusunik suliaqassasoq.

 

Qeqqata Kommunia aasaanerani ukiuuneranilu sammisaqartitsinissamut tikikkuminarluinnartumik nunallu timaani annertunerpaamik nunataqarneranik ilisarnaateqarpoq, tamannalu sunngiffimmut, kulturikkut inuussutissarsiutitigullu sammisaqartitsinernut atatillugu sumiiffimmit nunat assigiinngitsut akorngitigullu ingerlatsiviuvoq. Nunat assigiinngitsut akornanni inuiaqatigiinnullu ukiut tamaasa sisorarnikkut aaqqissuussisoqartarpoq, soorluttaaq nalinginnaasumik sunngiffimmi sammisat saniatigut qimussernissamut qamuteralannillu angalanissamut, pisunnissamut, piniarnissamut, aalisarnissamut kiisalu umiatsiamik angalaarnissamut periarfissaqartoq. Issittumik Teknologi pillugu Danmarkimi Tekniske Universitets Center, Tech College Greenland ilinniarfiillu sinneri illoqarfimmi ilinniarnermut avatangiisinik illoqarfimmilu inooqataalluarnermik pilersitseqataapput.

 

Pilersaarusiornermut pisortap suliassai akisussaaffissaalu:

Pilersaarusiornermut pisortaq minnerpaamik illoqarfimmut pilersaarusiortumut ataatsimut sulisoqarnikkut akisussaasuussaaq, illoqarfiullu pilersaarusiorneqarneranut nunaminertamik suliaqarsinnaanermut piginnaasaqartunik sulisunik pingasuusunik suleqateqassalluni. Pilersaarusiornermut immikkoortup tiguneqarneratigut aaqqissuussaanikkut Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu immikkoortortaq maannakkut allannguiffigineqaleruttormat, Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu immikkoortortami sulianut atatillugu allanngueqataassaatit.

Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu pisortaq qaninnertut attaveqarfigalugu, Pilersaarusiornermut pisortaq kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut, pilersaarusiornermi periusissiamut kiisalu nalinginnaasumik pilersaarusiornermi siunnersiueqatigiinnermut akisussaasuuvoq. strategisk planlægning generelt. Tamatuma saniatigut nunaminertanik suliaqarneq Pilersaarusiornermut pisortap suliaani annertuvoq.

Kommunimi najugaqarfinni nunallu timaani ineriartortitsinissamut, innuttaasut inuussutissarsiutillillu periarfissaannik Pilersaarusiornermut pisortaq qulakkeerinneqataassaaq.

 

Piginnaasassat

  • Illussanik titartaasartutut, ingeniøritut assingusumilluunniit ilisimatusarnermik ilinniarsimassaatit.
  • Illoqarfimmik pilersaarusiornermik minnerpaamik misilittagaqartutit.
  • Sulisunik aqutsinermut misilittagaqartutit imaluunniit suliniutinik aqutsinermik minnerpaamik misilittagaqartutit
  • Aaqqissuussaanermi politikkikkut aqutaasumi sulinermi ilisimasaqartutit imaluunniit misilittagartutit
  • Isumagissaartuusutit inuillu assigiinngitsunik tunuliaqutaqartut avatangiiseralugit sulisinnaassallutit.
  • Nutaanik pilersitsisinnaasutit, peqqissaartuusutit, ataqatigiissaarisinnaasutit suliamullu tunngasutigut tamat isiginnissuseqartutit.
  • Illup avataanisuulli illullu iluani suleqatigiinnermit oqaloqatigiinnermillu kajumissuseqartutit.
  • Anguniagaqarfinnut assigiinngitsunik sulianik ingerlatitseqqillaqqissuusutit, oqaatsitigut allattariarsornikkullu attaveqallaqqissuusutit
  • Sakkussanut nalinginnaasunut soorlu AutoCAD, aamma Adobe-pakki, MapInfo allalluunniit GIS platforminut ilisimasaqartutit.
  • Arlalinnik oqaaseqartuusutit.

Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Immikkoortortaq pillugu

Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu immikkoortortaq pilersaarusiornermut tunngasunut Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu ataatsimiititaliamut aningaasaqarnermullu ataatsimiititaliamut allattoqarfiuvoq. Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu immikkoortortaq ullumikkut ingerlatsinermut avatangiisinullu, sanaartornermut, nunaminertanik Illuutinillu nakkutilliinermik, allatseqarfimmik kiisalu pilersaarusiornermut immikkoortortaqarpoq.

 

Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut: Isumaqatigiissut atuuttoq imaluunniit kattuffiup allap isumaqatigiinniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaa atuuttoq naapertorlugu, akissarsiaqartitsisoqarlunilu atorfinitsitsisoqassaaq.

 

Inissaqartitsisoqarsinnaavoq, malittarisassallu atuuttut naapertorlugit akiliuteqartoqartassalluni.

 

Piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittoqassaaq.

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermik uppernarsaat:

Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut allagartamik paasiniaanissamut inatsisitigut pisussaatitaavoq. Inatsit naapertorlugu kommuni pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik aatsaat pippat atorfinitsitsineq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik erseqqissaatigineqassaaq ulloq atorfiniffissaq isumaqatigiissutaasinnaammat, kommunip pinerlussimannginnermik allagartaq politiinit tigoreernerata kingorna.

Isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik atorfinitsitsisoqassaaq.

 

 

Qinnuteqaateqarnissamut piffissaliussaq

Qinnuteqaat ilinniarsimanermut uppernarsaatinik, imminut ilisaritinnermik, oqaaseqaatinik, attaveqarfissanillu ilalik kingusinnerpaamik 02. November 2020 nassiunneqareersimassaaq .

Atorfik pillugu paasissutissat sukumiinerusut Teknikkeqarnermut avatangiisinullu pisortamut Hans Ulrik Skifte oqarasuaat (+299) 86 74 50 imaluunniit mail haus@qeqqata.gl atorlugit saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia