sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Qeqqata Kommunika

Plejefamiliekonsulent i Maniitsoq

Qeqqata Kommunika

Maniitsoq
Ikkunneqarpoq: 24-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-02-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84456917
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Meeqqat & inuusuttut, Isumaginnittoqarfik

Atugarissaarnermut immikkoortortami Meeqqanut ilaqutariinnullu immikkoortortamut, Allattoqarfimmut, Utoqqaat siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutilinnut aamma innarluutilinnut immikkoortortamut aggulugaallutik, 26-nik sulisoqarpoq. Ilaqutariinnut ikiorsiisarnermilu immikkoortortaq isumaginninnermut siunnersortitut aqutsisoq ilanngullugu, sulisunut arfineq-marlunnut amerlassusiligaavoq. Meeqqanut Ilaqutariinnullu immikkoortoq teams-inut marlunnut aggulugaavoq.

Suliassat akisussaaffiillu:

Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 26. juni 2017-imeersoq, Ilaqutariit paarsisartut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 10. oktober 2019-imeersoq aamma Isumaginninnermi suliassaqarfimmi nakkutilliisarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 49, 31. august 2021-meersoq naapertorlugu suliaqarneq.

 • Maniitsup illoqarfiani nunaqarfianilu ilaqutariittut paarsisartutut ilaqutariittut paarsisarnissamut akuerineqarnissaq pillugu qinnuteqaatinik kiisalu ilaqutariinnik paarsisartunut akuersissuteqarneq itigartitsissuteqarnerluunniit pillugit innersuussutinik suliaqarneq
 • Nakkutilliinermit nalunaarusianik suliaqarneq ilanngullugu ilaqutariinnik paarsisartoqarfimmi inunnut sammisumik ingerlatsinermullu isiginnittumik nakkutilliineq
 • Meeqqanut ilaqutariinni paarsisartunut inissinneqarsimasunut iliuusissatut pilersaarutinik ingerlaavartumik nutarterineq, meeqqanut inuusuttunullu immikkoortortami sullissisunik attuumassutilinnik qanittumik suleqateqarluni iliuusissatut pilersaarutinik malitseqartitsineq ataqatigiissaarinerlu aamma nalilersuineq
 • Meeqqanut ilaqutariinni paarsisartuni inissinneqarsimasunut suliniutinik aallartitsineq, ataqatigiissaarineq atuutsitsilernerlu
 • Maniitsup eqqaani ilaqutariinnik paarsisartunik tamanik nalunaarsuineq aamma nalunaarsuummik akulikitsumik nutarterisarneq
 • Ilaqutariinnik inerisaavimmik suleqateqarluni ataqatigiissaarneqartumik ilaqutariit paarsisartunut pikkorissartinneqarnissannut pilersaarusiorneq ingerlatsinerlu.
 • Meeqqanut inuusuttunullu immikkoortortami sullissisunik qanittumik suleqteqarluni meeqqat ilaqutariinni paarsisartunut inissinneqarsimasut angajoqqavisa ilaqutariillu paarsisartut akornanni qanittumik suleqatigiinnermut peqataaneq
 • Isumaginninnermi pigaartuusarnermut peqataaneq

Naatsorsuutigaarput:

 • Meeqqanut aamma ilaqutariinnut kiisalu pisortanit ikiorsiinermut inatsisinik ilisimasaqartutit
 • Aningaasaqarnermut aqutsissut ERP/Prisme ilisimasaqarfigigit
 • Kommunimi sullissinermik il.il. misilittagaqassasutit
 • Attaveqaqatigiit kiisalu sulianik sullissisut ataatsimiittarnerinik misilittagaqartuusutit
 • Pisuni ulapaarfiusuni tamanik isiginnissinnaalluartuusutit

Ilinniakkatigut piginnaasat:

 • Isumaginninnermi siunnersortitut arlaatigulluunniit isumaginninnermut attuumassuteqartumik ilinniarsimasuusutit
 • Marluinnik oqaaseqartuusutit
 • Oqaatsinik atuinermut allattariasornermullu pitsaasumik piginnaasaqartuusutit

Inuttut piginnaasat:

 • Sullissinermik sungiussisimasuusutit
 • Saaffikkuminartuusutit, akuersaartumillu isiginnittariaaseqartuusutit
 • Nammineersinnaassuseqartutit akisussaassuseqartumillu sulisinnaasutit
 • Aalajaatsuuvutit tatiginartuullutillu aamma siuttutut maligassaasinnaasutit, tak. pissuserissaarnissamut piumasaqaatit
 • Suliassanut ilisimaarinnittuusutit, pimoorussisuullutillu
 • Inuttut tatituujusutit aaqqiiagiinngissutillu suliarisinnaagitit

Akissarsiat, atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut:

Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut isumaqatigissutit sulinermilu isumaqatigiissutit sukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissinneqassapput.

Inissaqartitsisoqarsinnaavoq, malittarisassat atuuttut malillugit ineqarnermut qaammammut akiliisoqartassalluni

Atorfiniffissaq 1. marts 2023 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat

Atorfik meeqqanik pinerliisimannginnermut pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu, inatsit naapertorlugu uppernarsaammik piumasaqaateqarfiupput. Inatsit naapertorlugu kommuni meeqqanik pinerliisimannginnermut pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaammik aatsaat pissarsereerpat atorfinitsitsisoqarsinnaavoq. Taamaattumik erseqqissaatigineqassaaq, kommunip pineqaatissinneqarsimannginnermut allagartaq politiinit tiguneqareernerata kingorna ulloq atorfiniffissaq aatsaat isumaqatigiissutaasinnaammat,

Paasissutissat amerlanerusut atugarissaarnermut immikkoortortami pisortamut Dariusz Sobczynski oqarasuaat (+299) 81 78 53 imaluunniit e-mail: daso@qeqqata.gl imaluunniit inunnik isumaginninnermi siunnersortit ningiuannut Dorthe Poulsen oqarasuaat (+299) 81 78 31 e-mail: dopo@qeqqata.gl atorlugit saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.

Qinnuteqaat ilinniarsimanermut uppernarsaatit assilinerinik, imminut ilisaritinnermik, oqaaseqaatinik attaveqarfissanillu nassiunneqassapput.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia