sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Politiet i Nuuk søger en administrativ medarbejder til driftscentret

Koncern HR

Ikkunneqarpoq: 10-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-02-2020
Suliffissamut ID normut: 330174847
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq
Atorfiup taaguutaa: Kontorassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Human Resources)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Nuuk, Grønlands Politi

Grønlands Politi, Hovedstation Nuuk, Driftscentret søger en
Administrativ medarbejder med start 1. april 2020 eller efter nærmere aftale

Om jobbet

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Administration af retssager.
• Indberetning af bødeafgørelser til kriminalregisteret og bødekontoret.
• Indberetning af domme til kriminalregisteret samt underretning om afgørelse til de relevante myndigheder.
Derudover består opgaverne bl.a. i kundeekspedition ved personlig, skriftlig og telefonisk henvendelse, optagelse af skriftlige henvendelser samt begæring om udsættelse af lejemål og udfærdigelse af udsættelsesaftaler.

Om dig

Du vil blive ansat i en administrativ stilling, men der stilles ikke krav til din
uddannelsesmæssige baggrund. Det vil være en fordel, hvis du er fuldt dobbeltsproget, dansk/grønlandsk.

Det vigtigste er dog, at du:
• Har en udpræget ordenssans og kan styre og planlægge sager til retsmøder.
• Er omstillingsparat, udadvendt, positiv og servicemindet.
• Løbende opdaterer dig i gældende lovgivning og regler omkring dine arbejdsområder.

Ansættelsesforhold

Du vil blive tilbudt en grundløn efter gældende overenskomst mellem Finansministereiet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Kontorpersonale.

Alt efter dine kvalifikationer, vil der være mulighed for at forhandle et eventuelt lokaltillæg. Du vil ligeledes være berettiget til tolketillæg på kr. 900 kr pr. md. såfremt du kan grønlandsk.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendelses og at denne kan opretholdes under hele dit ansættelsesforhold.

Ansættelse forventes pr. 1. april 2020, eller efter nærmere aftale.

Du vil kunne få anvist en personalebolig, som du selv betaler indskud, leje og løbende udgifter til. Er du p.t. bosiddende uden for Nuuk, vil du blive anvist en vakant bolig, indtil passende personalebolig kan tilbydes. Grønlands Politi betaler for tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler, såfremt dette bliver aktuelt.
Dit arbejdssted bliver Hovedstation Nuuk i Driftscenteret. Arbejdstiden er 08.00 –16.00 alle hverdage.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lillian Lynge Olesen på telefon +299 365146 eller på mail LLN004@politi.dk
Ønsker du at vide mere om politiet generelt, så besøg vores hjemmeside www.politi.dk, hvor du også kan uploade din ansøgning.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset køn, alder,
religion eller etnisk tilhørsbaggrund.

 

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut
GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi tryghed

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia