sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Portørredder, Upernavik, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 27-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-12-2020
Suliffissamut ID normut: 330433442
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Politi, illersornnissaq & eqqartuussiveqarneq
Atorfiup taaguutaa: Beredskabsassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Jura og retsvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Som portørredder får du en spændende hverdag med ansvar, da du repræsenterer frontpersonale på Regionsygehuset Ilulissat. Det er vigtigt at du er bevidst herom, da du ofte er den første som møder patienten. 

Du kan forvente et job med spændende og akutte opgaver. Du er i dialog med mange mennesker, hvor både dine faglige og sociale kompetencer er vigtige. 

Foruden sundhedspersonalet på sundhedscenter Upernavik, så har du 1½ kollegaer i portørstaben inklusiv din leder. Din ugentlige arbejdstid er 40 timer. 

Om os:

  • Vi er afhængige af hinandens kompetencer for at få ting til at lykkedes
  • Derfor er samarbejde og kommunikation en vigtig del af vores hverdag, og noget som vi er gode til

Vi tilbyder:

  • Du bliver del af sundhedscenter med engagerede og hjælpsomme kollegaer
  • Vi sikrer naturligvis en god introduktion, hvor din portørkollega vil introducere dig til hverdagens opgaver og rutiner

Vi søger dig, der:

  • Trives blandt andre mennesker og gode samarbejdsevner
  • Er stabil og engageret i dit arbejde
  • Er hjælpsom og motiveres af nye opgaver
  • Er dobbeltsproget grønlandsk/dansk
  • Har kørekort
  • Som person er du nærværende, rolig og ansvarsbevidst

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=20-382 

Startdato: 1. januar 2021 

Ansøgningsfrist: 14. december 2020

Samtaler afholdes løbende.

Kontakt: 

Information om stillingen kan indhentes ved Erika Tidselbak på tlf. (+299) 947126 eller på e-mail: erti@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia