sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Psykiatrisk hjemmesygeplejerske, fast stilling, Distriktspsykiatrien Ikaarsaarfik, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 04-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-09-2019
Suliffissamut ID normut: 330083814
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale
Attaveqarfissamut paasissutissat

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

 
Oqarasuaat

Er du interesseret i et selvstændigt, udfordrende og spændende job i psykiatrien?

Psykiatrisk område ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger pr d. 1. oktober 2019 eller efter aftale, en psykiatrisk hjemmesygeplejerske til fast stilling i Distriktspsykiatrien Ikaarsaarfik på fuld tid (40 timer).

Målet for distriktspsykiatrien er

At være den borgernære, opsøgende og forebyggende psykiatri, hvor patienten er i centrum for en sammenhængende og evidensbaseret behandling.

Det afgørende er, at du har interesse for det psykiatriske felt og at du selv har en god og robust jordforbindelse. Du vil i samarbejde med læge være ansvarlig for det distriktspsykiatriske behandlingstilbud for ca. 35-40 patienter.

Behandlingstilbuddet består i støtte til medicinske behandlinger, støttende og terapeutiske samtaler, psykoedukation mm.

Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel. En effektiv undersøgelses-, behandlings- og forebyggende indsats medtænker derfor såvel det biologiske, det psykologiske og det sociale område. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er i høj grad omdrejningspunkt for vores daglige arbejde.

Vi kan tilbyde

 • God introduktion, gode kolleger og et behageligt arbejdsklima, hvor trivsel er i fokus
 • En aktiv og engageret arbejdsplads, som er i rivende udvikling
 • Et job med høj grad af selvstændighed og ansvar
 • Mange opgaver, som udfordrer din faglige nysgerrighed og som du har indflydelse på
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. supervision og undervisning
 • Faglig udvikling
 • Mulighed for medlemskab af en attraktiv personaleforening

Vi forventer at du

 • Har psykiatrisk erfaring evt. specialuddannelse
 • Kan arbejde selvstændigt og reflekterende
 • Har engagement og gode samarbejdsevner
 • Er åben og tillidsvækkende
 • Har en professionel tilgang til opgaveløsning
 • Er ansvarlig i forhold til opgaver, pligter og beføjelser
 • Respekterer andres værdighed
 • Har kørekort

Distriktspsykiatrien, som er en del af Psykiatrisk Område, har til huse i lokaler på Niisi 5-7, men med tætte relationer og i gåafstand til hospitalet. Distriktspsykiatrien behandler for nuværende fortrinsvis patienter med skizofreni. Psykiatrisk område omfatter endvidere sengeafdeling med skærmet enhed, ambulatorium, psykiatrisk terapi samt socialrådgiverfunktion.

Om få år står den nye psykiatribygning klar på Dronning Ingrids Hospital. Ikaarsaarfik vil blive en del af denne, sammen med ambulatoriet og døgnafdelingen.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909311  

Ansøgningsfrist: d. 27. september 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved leder af Distriktspsykiatrien Else Lynge Petersen på e-mail   ELLP@PEQQIK.GL eller på telefon: (+299) 58 54 25

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk