sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Psykolog med klinisk funktion i voksen psykiatrisk ambulatorium, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Workindenmark South

Ikkunneqarpoq: 13-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-07-2021
Suliffissamut ID normut: 330741585
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik, Pisiniarfik & sullissineq
Atorfiup taaguutaa: Psykolog
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en psykolog pr. 1. september 2021 eller efter nærmere aftale til voksen psykiatrisk ambulatorium, der er i rivende udvikling.

Psykiatrisk ambulatorium

Ambulatoriet er en del af Psykiatrisk område, og varetager undersøgelse, udredning, kontrol og behandling af voksne med en psykiatrisk lidelse eller med mistanke herom.  Ambulatoriet dækker befolkningen i hele Grønland, forløb kan derfor afvikles for patienter ambulant, under indlæggelse eller via telepsykiatri.  I området er der særlig fokus på udredning af patienter for psykiatriske lidelser, behandling for svær angst, depression og opfølgning på selvmordsforsøg / forebyggelse. I behandlingen er der et tæt samarbejde med overlægerne, ligesom der afholdes læge og psykologkonference 1 gang ugentligt. 1 gang om ugen er der tilrettelagt intern supervision, ligesom der afsættes pulje til individuel supervision/kompetenceudvikling.  

Det psykiatriske område ledes overordnet af en Ledende overlæge og oversygeplejerske.  Udover den ambulante psykologfunktion består psykiatrisk område af en sengeafdeling med plads til 12 patienter, psykiatrisk terapi, distriktspsykiatri, socialrådgiverfunktion og et B og U ambulatorie. I området er også ansat tolke og lægesekretærer. Du vil i det daglige være en del af en psykologgruppe på 6 psykologer, hvor af 3 er tilknyttet børn- og ungepsykiatrien.

Kvalifikationer

 • Autoriseret psykolog eller med interesse for at blive autoriseret.
 • Interesse for Uddannelse eller erfaring indenfor kognitive metode.
 • Erfaring fra udredning (PSE, WAIS, SCIID mm) og behandlingsarbejde i psykiatrien 
 • Lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med pårørende og gruppeterapeutiske forløb
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Viden om psykiatri eller Interesse for psykiatri
   

Vi tilbyder dig

 •  Et spændende og alsidigt job med mulighed for kompetenceudvikling
 • Hvis du er nyuddannet, er dette ikke en hindring
 • At arbejde med telepsykiatri
 • Gode muligheder for at få indflydelse på udviklingen af behandlingstilbud indenfor Psykiatrien i Grønland.
 • Supervision og kollegial sparring
 • Videreuddannelsesmuligheder via puljeansøgning
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

Ansættelse vil ske på baggrund af en tilfredsstillende børneattest.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Startdato: 1. september 2021.

Ansøgningsfrist:

29. juli 2021 - Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Parnûna Heilmann  , på telefon +299 34 48  eller e-mail paho@peqqik.gl eller Ledende oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen telefon +299 547516 abkj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

 Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 29. juli 2021

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia