sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Qaqortumi Kulturimut- sunngiffimmullu aqutsisussarsiorpoq

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 18-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85440919
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Ledelse, Kunst, kultur og sport

Kultur- og fritidsleder i Qaqortoq


Kultur -og fritidsleder søges til Tiltrædelse pr. 01. juni 2024 eller efter aftale.


Stillingen er organisatorisk placeret under Inerisaanermut Ingerlatsivik. Kultur – og fritidslederen i Qaqortoq refererer til fagchefen for Kultur og fritid, der er placeret i Qaqortoq.


Primære arbejdsopgaver:

 • Forestår tilrettelæggelse af og tilfører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i Qaqortoq
 • Fører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i Qaqortoq samt bygder
 • Fører tilsyn med ungdomsklubben
 • Fører tilsyn med folkebiblioteket
 • Indstiller vedrørende ansættelse af ledere og være nærmeste overordnet for medarbejdere i ovennævnte områder.
 • Ansætter undervisere til fritidsundervisning.
 • Ansvar for drifts og aktiviteter for musikøvelokalet og husflidsværksted
 • Udarbejder plan for fritidsvirksomhed, kultur og folkeoplysning for byen Qaqortoq og omegn.
 • Forestår planlægning og gennemførelse af solhvervsfestligheder og nationaldage.
 • Forestår som ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kulturelle og folkeoplysende arrangementer.
 • Udarbejde forslag om fornyelse af tilskudsregler
 • Sparring og samarbejde med øvrige kollegaer under forvaltningen
 • Udarbejder og fører kontrol med budgetter inden for eget område.
 • Attester og anviser inden for ovennævnte områder i overensstemmelse med kommunens kasse - og regnskabsinstruks.
 • Ad hoc-opgaver fra ledelsen


Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:

 • Relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende kompetencer
 • Solid erfaring med at føre kulturelle og idrætslige arrangementer
 • Skal kunne rådgive omkring budgetoverslag i forbindelse med projekter og ansøgninger
 • Fortrolig med EDB på brugerniveau, især Microsoft Office pakken
 • Selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne
 • Fleksibel og gode samarbejdsevner
 • Villig til at påtage sig nye opgaver efter behov
 • Dobbeltsproget, minimum på grønlandsk og dansk


Straffe- og børneattest: Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet. 


Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter gældende aftaler mellem IMAK og Naalakkersuisut.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fagchef Kim Larsen e-mail kila@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 08. Maj 2024.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia