sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Qasigiannguani ilaqutariit illuani pisortaq/Familievejleder/leder til Familiehuset i Qasigiannguit

Kommune Qeqertalik

Qasigiannguit
Ikkunneqarpoq: 27-04-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-05-2020
Suliffissamut ID normut: 330260570
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Familievejleder
Ilinniagaq: Pædagog, Socialpædagog, Socialhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Socialpædagogik, Vejledning
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Familievejleder/leder til Familiehuset i Qasigiannguit

I Kommune Qeqertalik i Qasigiannguit er en stilling som familievejleder ledig til besættelse pr. 1. juni 2020 eller efter nærmere aftale.

Kommune Qeqertalik i Qasigiannguit søger en familievejleder til ansættelse pr. 1. juni 2020 eller efter nærmere aftale.

Stillingen som Familievejleder/leder ved Familiehuset er administrativt placeret i Familiehuset i Qasigiannguit. Afdelingslederen i Socialafdelingen vil være din nærmeste foresatte.

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Bidrage med hjælpeforanstaltninger som etableres efter en handlingsplan i socialkontoret, der udarbejdes af sagsbehandler i samarbejde med forældre
 • Yde støtte på børne- og familieområdet, herunder socialpædagogisk bistand og støtte ved psykisk eller socialt sårbare familier efter handlingsplanen.
 • Støtte sårbare familier mhp. at styrke deres livsforhold og dagligdag og /eller øge deres personlige styrke og yde støtte i henhold til at styrke forældrenes forældreevne i henhold til handlingsplanen.
 • Yde Pædagogiske bistand til forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet og for de plejefamilier, som varetager omsorgen for disse anbragte børn.
 • Yde Pædagogisk bistand til unge gravide eller mødre, med og uden familienetværk.
 • Yde Pædagogisk bistand til børnefamilier med alvorlige psykosociale problemer.
 • Støtte forældre i at styrke deres kontakt med institutioner på børneområdet herunder daginstitutioner, skolen, fritidsordningen, socialforvaltning og sundhedsvæsenet.
 • Udarbejde regelmæssigt besøgsrapport og statusrapporter.
 • At kontrollere og holde tilsyn af Familiehusets budget.
 • Afholde familiebehandling/familiehøjskoler

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos afdelingslederen inden for socialområdet.

Kvalifikationer:

 • Pædagoguddannelse eller Socialmedhjælper uddannelse suppleret af faglige kurser på børneområdet (eller vilje til at tage således kurser)
 • Erfaring fra arbejde ved familievejledning på børneområdet
 • Erfaring fra arbejde som støtteperson på børne- eller handicapområdet.
 • Erfaring fra andre arbejdsområder på det sociale område.
 • Har evne til etablere et godt samarbejde med samarbejdspartnere og klienter og yde arbejdsindsatsen i henhold til handlingsplanen, som sagsbehandleren er ansvarlig for.
 • Har evne til at arbejde selvstændigt med udgangspunkt i handlingsplanen og har gode samarbejdsevner.
 • Har tålmodighed og tolerance. Er psykisk robust.
 • Er pålidelig, loyal, ansvarsbevidst og foregangseksempel.
 • Er god til klientkontakt, kommunikation og god til håndtere konflikter
 • Er fleksibel og har vilje til udvikling.
 • Er god til at efterleve bestemmelser i henhold til at yde arbejds-og samarbejdsindsats som familievejleder i Socialforvaltningen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede AK / NPK faglige organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Afdelingsleder Rakel G. Grønvold telefon 387151 e-mail ragg@qeqertalik.gl eller bychef af INUA Søren H. Lange telefon +299 38 71 41 e-mail sla@qeqertalik.gl  

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse CV, vedlagt kopi af eksamenspapirer mv. skal være Kommune Qeqertalik Qasigiannguit i hænde senest den 27. maj 2020 og bedes fremsendt til følgende adresse:

hr@qeqertalik.gl eller

Kommune Qeqertalik Qasigiannguit
Postboks 113
3951 Qasigiannguit

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia