sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Qeqertarsuaq - Atuarfik marlunnik ilinniartitsisussarsiorpoq

Kommune Qeqertalik

Qeqertarsuaq
Ikkunneqarpoq: 23-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85448963
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

To Lærere til Qeqertarsuup Atuarfia

Kommune Qeqertalik søger 2 lærere i Qeqertarsuup Atuarfia

Der er ca. 120 elever. Skolen har en normering til 21 undervisere. Der er 12 klasser fordelt på 1. til 10. klasse. Der er 1 specialklasse.


2 lærer til mellemtrinnet: Matematik og klasselærerfunktion

Man kan også forhandle om ændringer i fagene: Samfundsfag,Historie, Religion Filosofi, Lokale valg, Idræt, klasselærer funktion.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår (se www.imak.gl), herunder ret til frirejse og bohaveflytning. Ansættelsesperioden fastsættes som minimum til 3 år med mulighed for forlængelse med 1 år adgangen. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m. v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m. v. i henhold til ovenstående.

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

For nærmere oplysninger kan man henvende sig til Skoleinspektør Kristine Hendriksen på telefon (+299) 92 29 41 eller e-mail: krih@qeqertalik.gl 

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia