sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Qeqqata Kommunia søger Psykolog / Konsulent for specialundervisning til Qeqqani MISI / PPR

Qeqqata Kommunika

Maniitsoq
Ikkunneqarpoq: 18-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-07-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82272019
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Socialvæsen, Kontor og administration, Undervisning og pædagogik

Qeqqani MISI er:

Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 - 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner.

Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

Qeqqani MISI er et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter samt en kontoroverassistent. Disse er fordelt på to fysiske rammer med en afdeling i Sisimiut og en afdeling i Maniitsoq herunder 6 tilhørende bygder. Dette indebærer, at der vil være en del rejseaktiviteter ved behov.


Qeqqani MISI søger en psykolog eller en konsulent for specialundervisning, der har / kan:

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder med henblik på at støtte børn og unge i deres trivsel, udvikling og læring
 • Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsvanskeligheder og / eller –nedsættelser
 • Erfaring med specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre, lærere, pædagoger eller andre relevante personer, hvis indsats har væsentlig betydning for barnets/elevens udvikling
 • Arbejde selvstændigt, være initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst have gode samarbejdsevner samt en anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker
 • Yde supervision i det omfang, der er behov
 • Medvirke til fremadrettet udvikling på børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og åben arbejdsplads 40 timer ugentlig
 • Et udfordrende og spændende job
 • En arbejdsplads med fællesskab, hvor der er kontakt og sparing mellem afdelingerne gennem Skype og fysiske møder ved tjenesterejser
 • En storslået natur med rige muligheder for vandring, sejlads, skisport, jagt og fiskeri
 • Grønlands hyggeligste by med ca. 2.500 indbyggere samt et udvalg af forskellige kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter

Den rette ansøger:

 • Til psykologstillingen: Er uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psyk.
 • Til konsulentstillingen: Er uddannet cand.pæd.pæd.psyk., folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik
 • Til både psykolog- og konsulentstillingen: Er parat til at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk kultur
 • Har gerne erfaring med pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge
 • Er robust og kan arbejde selvstændig og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver
 • Er omstillingsparat og kan navigere i en dagligdag, der er præget af stor kontakt med borgere i alle aldre samt mange forskellige samarbejdspartnere

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.


Børneattest:
Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Tiltrædelse pr. 1. august eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende skolepsykolog Marianne L. Olsen på telefon (+299) 38 12 40 eller e-mail: olsm@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal medsendes.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia