sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Qeqqata Kommunika

Qinnguata Atuarfia arlalinnik ilinniartitsisussarsiorpoq

Qeqqata Kommunika

Ikkunneqarpoq: 13-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85482096
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Der er fritidsordning for 1.-3.kl – Fritteren og 4.-10.kl har mulighed for at komme i ungdomsklubben Qooqa.

Qinnguata har naturen som nabo. Moskusokser og rensdyr render rundt på fjeldene bag os og Indlandsisen er blot 30 km. væk. Skolen har samarbejde med både forskere fra ind og udland, samt det danske og amerikanske militær. Alt sammen er med til at skabe en fantastisk hverdag, hvor eleverne kan udvikle sig.


·Dansk og engelsk primært på mellemtrinnet og udskoling

·Dansk og matematik i indskolingen

·Kalaallisut på alle trin samt undervisning i vores erhvervsklasse

·Specialundervisning i alle fag.

·Derudover også fag som religion, historie, idræt, husgerning, håndarbejde osv.


Skolen tilbyder:  

·En fuld stilling med tiltrædelse d. 1. august 2024 eller ifølge aftale

·Bolig efter gældende aftaler

·Et behageligt og humoristisk arbejdsmiljø

·Fantastiske elever


Qinnguata Atuarfia vægter:

·Faglighed og kreativitet.

·Bevægelse, fællesskab, mangfoldighed og fordybelse.

·Motivation, nysgerrighed og lyst til at lære.

·iPad-inddragelse med fokus på pædagogik og læring.

·God forældrekommunikation


Et typisk skoleår består af:

·Emne-, projekt-, og klimauge

·Naturdage

·Motionsløb

·Klassefester

·Lejrskoler

·Studieture

·Prøver og trintests.

·Angusakka


Værdier

Nogle af Qinnguata Atuarfias værdier er, at vi ønsker at vores elever trives, men at de og deres forældre selvfølgelig også har et ansvar for at børnene får gode dage, uger, måneder og skoleår og det gør vi igennem: 

·Inspirerende initiativer

·Respekt

·Rummelighed

·Ryddelighed 

·Professionalisme

·Glæde


Vi håber, at ovenstående gør dig nysgerrig, og at du vil gå på opdagelse på skolens facebookside efter flere oplysninger til at skærpe din interesse for stillingen: Qinnguata Atuarfia


Ansættelsessted: Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaq – Qeqqata Kommunia


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.


Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland. Lærere med personalebolig, betales der boligbidrag – hvilket betyder arbejdsgiveren betaler ca. 60 % af huslejen, eller afhængig af boligens størrelse, art og udstyr. Boligens størrelse beregnes efter opmåling i m2 – alle beregninger beregnes ud fra boligens tegning og i en regneark.


Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.


Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.


Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Jens Scharnberg på telefon (+299) 84 32 00, e-mail: jbsx@qeqqata.gl

Ansættelsessamtalerne afholdes efterfølgende uge efter ansøgningsfrist, her er ansættelsesudvalget: to forældrerepræsentanter, lærerrepræsentant, TR og skoleinspektør med.


Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde den 29. maj 2024, ansøgningen sker via Qeqqata Kommunes hjemmeside - Qeqqata Kommunia.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia