sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Qullersanut Ineriartortitsinermullu Immikkoortortaqarfimmi Suliassanik Aqutsisoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 16-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-02-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78930756
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: IT og medier

Har du mod på at stå i spidsen for den faglige ledelse samt bidrage til den fortsatte udvikling i Ledelses- og Udviklingsenheden i Økonomi- og Personalestyrelsen?

Ledelses- og Udviklingsenheden i Økonomi- og Personalestyrelsen søger en faglig leder til at lede i et team, bestående af to projektledere og tre studentermedarbejdere, der arbejder med udviklingsprojekter med fokus på optimering og digitalisering af styrelsens processer. Vores mål er at udnytte de digitale og teknologiske muligheder, til at opbygge endnu mere effektive processer, såvel bedre anvendelse eksisterende ressourcer og kompetencer, der er til rådighed.
Du vil referere til Kontorchefen for HRU.

Vores projekter omhandler hovedsageligt Økonomi- og Personalestyrelsens ansvarsområder, og du vil derfor indgå i arbejdet med at udvikle og understøtte centrale opgaver inden for offentlig administration, så som løn og regnskab. Dette med henblik på at skabe enkle og helhedsorienterede løsninger for at leve op til styrelsens formål: At frigive samfundets ressourcer til udvikling af Grønland.

Dine opgaver
Vi har mange projekter - igangsat og på tegnebrættet. Pt. arbejder vi eksempelvis optimering af lønsystemet.

Som faglig leder bliver du ansvarlig for, at afdelingen:

 • Leder og driver digitaliseringsprojekter
 • Gennemfører udviklingsprojekter
 • Kortlægger og udfordrer nuværende processer sammen med kollegaer og eksterne interessenter
 • Bidrager med løsningsdesign i forhold til de muligheder der identificeres i forbindelse med kortlægningen
 • Digitaliserer arbejdsgange - herunder både input og output af data eks. digitalisering af blanketter og de dertilhørende arbejdsgange
 • Implementerer nye processer - både eksternt og internt
 • Procesoptimerer
 • Risikoanalyser i forbindelse med ændringer i systemer og arbejdsgange
 • Drift og udvikling af Podio (bruges til intranet, projektledelsesværktøj, Ticketsystem mm.)

Om dig
 • Du har erfaring med ledelse og udførelse af projekter
 • Du har stor viden og erfaring inden for IT-området, og har med fordel kendskab til kodning i Java og PHP
 • Du har et procesorienteret, analytisk, metodisk og løsningsorienteret mindset.
 • Du har et godt overblik, også ved komplekse problemstillinger
 • Du har lyst til at arbejde med udvikling og forandring
 • Du trives med at varetage både drifts- og udviklingsopgaver på tværs af organisationen både internt og eksternt
 • Du har gerne erfaring med automatisering gennem brug af robotter og AI. Dette er dog ikke et krav
 • Som person er du detaljeorienteret, struktureret, systematisk samt kvalitetsbevidst
 • Det er en fordel, at du behersker både det danske og det grønlandske sprog i skrift og tale
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Kontorchef Jørgen Juel Jessen via mail: jjje@nanoq.gl eller tlf.: +299 34 52 22.

Økonomi- og Personalestyrelsen
Grønlands Selvstyres Centraladministration er en spændende og mangfoldig arbejdsplads. Organisationen består af en række departementer samt underliggende styrelser med hvert sit fagområde.
Du vil blive ansat i Kontoret for Ledelses- og Udviklingssekretariatet, som er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen og hører under Departementet for Finanser og Skatter. Ledelsessekretariatet i Økonomi – og Personalestyrelsen (ASA) understøtter ASA’s ledelse, herunder koordination af udviklingsprojekter.

Økonomi – og Personalestyrelsens fælles værdier:

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:
 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske som konsulent på baggrund af kvalifikationer. Med mere end 3 års dokumenterbar erfaring indenfor lignende arbejde vil stillingen kunne besættes som specialkonsulent.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia