sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Radiograf, Røntgenafdelingen på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 01-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-03-2021
Suliffissamut ID normut: 330536022
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Radiograf
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du interesseret i at præge udviklingen indenfor radiografien i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og kan du se dig selv som positiv sparringspartner i et tværfagligt og multikulturelt arbejdsmiljø? 

Så har Røntgenafdelingen en radiografstilling ledig til besættelse fra 1. maj 2021 eller efter aftale. Arbejdsugen er 40 timer i Grønland og er i dagvagt fra 07.30 til 15.30. Stillingen er med skiftende vagter fra hjemmet. 

Afdelingen i Nuuk er Grønlands eneste egentlige billeddiagnostiske afdeling. Derudover udføres der konventionel røntgen på 15 mindre sygehuse langs den grønlandske kyst.

Alle røntgenenheder i Grønland er fuldt digitaliseret.

Der udføres konventionelle røntgenundersøgelser, CT-scanninger, MR-scanninger samt ultralydsundersøgelser, kliniske mammografier og enkelte gennemlysningsundersøgelser.

Der udføres ca.17.000 undersøgelser om året i Nuuk, og 15.000 langs kysten.

Røntgenafdelingen har 2 Toshiba CT scannere, 1 Hitashi 0,4 T MR scanner og Canon DR system, en Fuji FDR Go til udefoto samt Medos Ris/Infinitt Pacs/Cosmic EPJ. 

Vi søger dig, der:

 • Har autorisation som radiograf
 • Har interesse for og erfaring inden for specialet
 • Har lyst og evne til at arbejde selvstændigt og målrettet med specialet
 • Har engagement og gode samarbejdsevner
 • Har erfaring med betjening af CT-skanner og gerne MR-skanner
 • Har lyst til at blive en del af vores multikulturelle afdeling
 • Er positiv og udadvendt og med en god humor
 • Kan acceptere at opgaverne udføres anderledes end du er vant til

Vi tilbyder:

 • En fast stilling, evt. vikariat
 • Introduktion til et selvstændigt udfordrende job
 • Et alsidigt job med mange forskellige opgaver
 • Et spændende og udviklende fagligt og tværfagligt miljø
 • Medlemskab af en meget aktiv personaleforening
 • Fællesskab i en lille velfungerende afdeling
 • Vagtfordeling efter ønskeplan

Om os:

 • Røntgenafdelingen er en lille afdeling med 9 radiografer, 1 røntgensygeplejerske, 2 sundhedsassistent/hjælper og 1 sekretær
 • Det er en stabil og velfungerende afdeling, der er præget af en høj grad af selvstændighed med ansvar og kompetence, da vi ind i mellem skal kunne fungere uden radiolog
 • Radiografen godkender selv billederne, ligesom vi selv giver iv – kontrast

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der gøres opmærksom på at der skal søges grønlandsk autorisation

Vejledning samt ansøgningsskema hertil findes på http://www.peqqik.gl/Ansaettelse/Autorisation.aspx 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-66 

Startdato: 1. maj 2021 

Ansøgningsfrist: 19. marts 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Radiograf Anette Gadgaard, aneg@peqqik.gl eller på tlf.: 00299 344588 efter kl. 12.30 dansk tid 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL eller hos personalekonsulent Birgitte Heinrich på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: bhen@peqqik.gl 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf  

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia