sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Regionslæge, Qaqortoq Regionssygehus, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 09-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-04-2021
Suliffissamut ID normut: 330510691
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygehuslæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Qaqortoq Regionssygehus søger Regionslæge pr. 1. juli 2021

Fast lægestilling som Regionslæge i Qaqortoq – måske noget for dig der søger nye udfordringer. 

Vi tilbyder:

  • Alsidig dagligt lægearbejde i almen medicinsk klinik
  • 6-8 månedlige døgnvagter for regionssygehuset
  • Ved hjælp af bagvagterne på bagvagterne på DIH er der løbende faglig sparring samt visitation af patienter som kræver specialistbehandling eller overflytning. Der vil være kirurgisk kyndig kollega i regionssygehuset

Vi søger dig, der:

  • Er Almen medicinsk uddannet eller anden specialitet, der er klinisk relevant for et lille regionssygehus
  • Har lyst til at virke i en grønlandsk almen klinik med tilknyttet 17 sengs-hospitalsfunktion 

Om os:

  • Qaqortoq er Sydgrønlands største by med ca. 3400 indbyggere inkl. 7 mindre bygder
  • Regionen rummer Grønlands landbrugsproduktion og i har fiskeri som anden produktionserhverv
  • Turismen forventes sammen med mineraludvinding, at udgøre en større andel af indkomstgrundlaget fremadrettet
  • Qaqortoq har folkeskole og gymnasium. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-33 

Startdato: 1. juli 2021 

Ansøgningsfrist:

1. april 2021 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan F:\B O L I G E R   Vakant\V I K A R E R\Intro til læger.pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen