sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Regionslæge, region Disko, Aasiaat sygehus, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 23-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-10-2020
Suliffissamut ID normut: 330336570
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi tilbyder:

Et spændende og meget varierende job, der rummer et lægefagligt bredt felt af sygdomme og tilstande.

Akutte, alvorlige tilstande, der kræver avancerede undersøgelser og behandling, primærbehandles her og sendes til DIH i Nuuk.

Sygehuset har ord for at være velfungerende, og med et godt kollegialt sammenhold.

Du vil primært komme til at arbejde i Aasiaat, hvor der er 5 læger ansat. Her er således god mulighed for intern sparring, og vi har altid daglige konferencer til de faglige udfordringer.

Men alt efter behov og dine ønsker, kan der også blive mulighed for kortere perioder på et af sundhedscentrene i Qeqertarsuaq eller Qasigiannguit (små sygehuse med 1 læge). 

Der er mulighed for ansættelse fra 1. december 2020, men ansøgninger med ønske om start i 2021 er også meget velkomne.

Vi vil allerhelst ansætte læger i lange vikariater (eller fast stilling), men ansøgninger om vikariater ned til et minimum på 3 måneder vil blive taget i betragtning. 

Vi søger dig, der:

Du er færdig med din KBU, men du har gerne herudover erfaring fra andre specialer.

Du må også gerne være længere i dit arbejdsliv, hvad enten det er fra et sygehus eller fra almen praksis.

Eller du er i slutningen af din karriere og trænger til ny inspiration.

(Der er intet krav om kirurgiske færdigheder). 

Om os:

Vi er et regionssygehus (region Disko) med 5 læger ansat, der foruden sygehuset i Aasiaat råder over 2 sundhedscentre (1 læge hvert sted) samt 7 bygdesundhedsstationer bemandet med sundhedsassistenter.

Vi råder over et ambulatorium, en sengeafdeling (14 senge), røntgen og laboratorium.

Vi har jordemoder til svangreundersøgelser, men vi har ikke fødsler. Vi har fysio- og ergoterapi, psykiatrisk sygepleje, hjemmesygepleje, sundhedspleje samt et livsstilsambulatorium

Aasiaat og regionen er en meget typisk grønlandsk region, der samtidig ligger centralt for mange naturoplevelser (kajak, fisketure, fjeldvandringer), og med kun 2-3 timers sejlads til både Disko-øen og isfjorden ved Ilulisat. 

Stillingen er for dig, som enten alene eller sammen med din familie, drømmer om at opleve en anderledes hverdag som læge, i et af verdens mest uberørte områder. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Læge: 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-290 

Startdato: 1. december eller senere. 

Ansøgningsfrist:

1. oktober 2020 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Niels Steen på tlf. (+299) 582725   eller på e-mail: nist@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(28).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2020

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
RS Entreprenør ApS
Nanortalik
Nuuk wellness & bodycare