sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Nanas Thai Take Away IvS

Resaturationschef

Nanas Thai Take Away IvS

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 29-06-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-07-2020
Suliffissamut ID normut: 330293248
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Akunnittarfik & neriniartarfik
Atorfiup taaguutaa: Salgsleder, Restaurationschef
Misilittakkat - Annertunerusumik: Hotel- og restaurant, Funktion - Hotel, Mad,
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Kallaallisut Atuarneq
Thai Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Nanas Thai Take Away IvS

Nareerat Yooyuen Oxenvad
Aqqusinersuaq 61
Oqarasuaat 250954

Restaurationschef

Nanas Thai Take Away søger en restaurationschef til tiltrædelse 1. Oktober 2020 eller efter aftale.

Virksomheden forventer at åbne medio oktober 2020 med et menu-kort bestående af thailandske retter til take-away.

Da der er tale om en nyoprettet stilling i en nystartet virksomhed, er det af afgørende betydning for vores kommende medarbejder, at der er god kemi og forståelse mellem direktøren og restaurationschefen, og at den aftalte  opgavefordeling overholdes.

Restaurationschefens væsentligste opgaver vil bestå i:

Forestå den daglige drift af forretningens salg, herunder at lede og fordele arbejdet, arbejdstidsplanlægning mv.

I samarbejde med direktøren og køkkenchefen at udvikle virksomhedens menu, således at den thailandske fødevare-tradition kommer til udtryk i de fremstillede produkter.

 

At bistå køkkenchefen i driften af køkkenet, når køkkenchefen har forfald.

Sikre overholdelse af de til enhver tid gældende anbefalinger og krav fra levnedsmiddelstyrelsen og andre offentlige virksomheder.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsevilkår vil følge “Grønlands Erhvervs vejledende løn- og ansættelsesvilkår for hotel og restauration”.

Arbejdstiden er 96 timer pr. 14 dage inklusive pauser, jævnfør ansættelsesvilkårene.

Som følge af stillingens ansvarsområder må det forventes arbejde på forskudte tidspunkter.

Stillingen omfatter 1 frit måltid på arbejdsdage, der beskattes efter gældende regler.

Indkvartering:
Virksomheden kan stille indkvarteringsværelse med adgang til køkken og bad til rådighed. Der betales for dette efter gældende skattemæssige regler.

Sprog:
Da virksomhedens direktør og flere samarbejdsparter er thailændere/udlændinge, er det et krav, at engelsk og/eller thai beherskes på et rimeligt niveau.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 14. Juli 2020, idet der løbende afholdes jobsamtaler, hvorfor ansøgning bedes fremsendt hurtigst muligt.

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat