sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sanaartornermut Nakkutilliisoqarfimmi suliniutinik aqutsisoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-02-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81621575
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Assassorluni sulineq & sanaartorneq

Suliniutinik aqutsisussamik pikkorissumik tunniusimasumillu, Kalaallit Nunaanni illuliortiternermut sanaartornermullu suliassaqarfiup inissisimaneranik ineriartortitseqataarusuttumik, aammalu Kalaallit Nunaanni pisortat sanaartornerinik ineriartortitseqataarusuttumik pissarsiorpugut.

Sanaartornermut Immikkoortortaqarfimmi Namminersorlutik Oqartussat inissianik, sullissivinnik ilinniartunullu inissianik sanaartornerini, kiisalu ilusilersuinermut inissitsiterinermullu atatillugu qitiusumik suliassat aalajangersakkallu Namminersorlutik Oqartussat sanatitsisutut inissisimaneranni suiassat isumagineqarput. Tamatuma saniatigut immikkoortortaqarfiup Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuisoqarfinnut allanut sullissivinnullu siunnersuisarneq ilitsersuisarnerlu isumagisarai. Taamatuttaaq Sanaartornermut Immikkoortortaqarfimmit  sanaartukkanik nutaaliorneq, ineriartortitsineq pitsanngorsaanerlu eqqarsaatigalugit anguniakkanut pingaarnernut tunngasut qitiusumik inissisimallutik isumagineqarput. Kiisalu immikkoortortaqarfiup sanaartornermut oqartussaasutut suliassat isumagisarai.

Sanaartornermut Immikkoortortaqarfik suliniutinik aqutsisussamik, marsip aallaqqaataani isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinissinnaasumik pissarsiorpoq.

Atorfinittussaq Sisimiuniissaaq.

Neqeroorutigaarput
Sanaartornermut Immikkoortortaqarfimmi sulineq avatangiisini pissanganartuni suliatigullu unammillernartuni, ineriartortitsinermut akisussaaffeqarnissamut suliatigullu ineriartornissamut periarfissaqarfiusuni ingerlanneqarpoq.

 • Suliffeqarfik nutaaliornissamik nutaamillu eqqarsarnissamik aallussiviusoq
 • Naalakkersuisoqarfimmi politikkikkut aalajangiisarnerit qanillugit atorfik
 • Sullivimmi avatangiisit pingaartorsiorfiunngitsut ammasullu, tunniusimasunik suleqateqarfiusut
 • Inuttut suliatigullu unammilligassat, kiisalu ilinniaqqinnissamut periarfissat
Pissusilersortarneq pingaartorsiorfiunngilaq, aammalu ulluinnaat ulapaarfiusut isumagissaarfiupput, kisiannili aamma sulinerup ilaqutariittullu inuunerup ataqatigiinnissaat ataqqineqarluni.

Suliassaqarfiit
Sanaartornermi Immikkoortortaqarfimmi suliniutinik aqutsisutut ilinniartunut inissiani, kisiannili aamma inissiani illunillu sullissivinni suliniutinik aqutsinerit pingaarnertut suliarissavatit.

Tassalu sanaartukkat aallartinneriniit naammassinissaannut suliniuteqarnermut aqutsisutut aqutsineq isumagisarissavat. Tassunga assersuutigalugu ilaapput:
 • Pilersaarutinik aamma pilersaarusiassat suliarineqarnerinik imaluunniit pilersaarutinut tunngaviusunik allanik isumaginninneq
 • Sulianut najoqqutassanik ingerlaavartumik malinnaaneq pitsaassutsimillu qulakkeerinnittarneq
 • Pisortat allat suleqatigalugit neqerooruteqartitsisarneq aamma suliariumannittussarsiuussinerit inernerinut isummertarneq
 • Ulluinnarni aningaasaqarnermik aqutsinermut akisussaaffeqarneq, tassunga akileeqqusissutit, akiligassat, qularnaveeqqusiissutit il.il.
 • Attaveqaqatigiinnermik isumagisaqarneq, soorlu pisortat suleqatigalugit entreprenørinut pilersuisunullu isumaqatigiissuteqarnissamut isumaqatiginninniarnerni
 • Suliap immikkoortuini tamani Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit sanatitsisutut sulineq kiisalu sanaartukkani ulluinnarni suliniutinik aqutsineq
Suliassatit sanaartukkanut tunngatillugu politikkikkut aalajangiinerni anguniakkat piviusunngortinnissaannut attuumassuteqassapput, kisiannili immikkoortortaqarfiugatta mikisunnguaq suliassat akimorlugit suleqatigiinnissaq eqaatsumillu aaqqiisinnaanissaq pisariaqarpoq.

Atorfimmut atatillugu angalangaatsiartarnissaq naatsorsuutigineqassaaq.

Qinnuteqartoq naleqquttoq
Qinnuteqartoq naleqquttoq teknikkikkut ilinniartitaanermik attuumassutilimmik ilinniagaqarsimassaaq aammalu suliassanut tunngassutilinnik sivikinnerpaamik ukiuni tallimani misilittagaqassalluni.
 • Pisortat illuliornerini sanaartornerinilu suliniutinut aqutsinermik ilisimasaqassaatit misilittagaqassallutillu, tassunga aningaasaqarnermik aqutsineq ilaavoq
 • Kalaallit Nunaanni illoqarfinni najugaqarfinnilu minnerusuni sanaartornermi attaveqaatinilu teknikkimut tunngasunut unammilligassanik ilisimasaqassaatit
 • Illuliornermi sanaartornermilu sulianik misilittagaqassaatit, taakkununngalu nutaanik sanaartornerit kiisalu iluarsaassinerit aserfallatsaaliuinerillu ilaapput
 • Sanaartornermut atortunik digitaliusunik aamma Byggeweb-imik ilisimasaqassaatit misilittagaqarsimassallutillu
 • Allakkatigut oqaasiinnartigullu attaveqaqatigiinnissamut, soqutigisaqaqatigiinnik ataatsimoortitsisinnaasumut pikkorissuussaatit
 • Suleqateqarnissamik siunnerfeqassaatit, misissueqqissaarsinnaassaatit aammalu suleriaatsinni anguniagaqartuussallutit
 • Pimoorussisuussaatit – akisussaaffimmik tigusinissamut suliniuteqarnissamullu piumassuseqassaatit piginnaaneqassallutillu
 • Suleqataasinnaassaatit, pingaarnertullu nammineerlutit sanaartukkap immikkoortuini tamani pitsaassutsimik siumukarnermillu qulakkeerisinnaassaatit
Atorfimmi ilinnut piginnaasannullu annertuunik piumasaqartoqartarnera misigisussaavat. Suliatigut annertuunik piginnaaneqarnerpit saniatigut inuttut arlalinnik piginnaasaqarnissat naatsorsuutigaarput, taakkununngalu sulianik annertuumik paasisimaarinninnerup aammalu immikkoortunut paasisimaarinninnerup akornanni oqimaaqatigiissitsisinnaanissat, namminersornerup ataatsimullu pilersitsisinnaanerup akuleriissinneqarnerini iluaqutissanik takunnissinnaanissat, kiisalu ileqqorissaarlutit, pingaartorsiornak qiimallutillu sulisinnaanissat – ilaanneeriarluni – ulluni ulapaarfiusuni.

Kalaallisut oqaatsinik inuiaqatigiinnillu ilisimasaqarluarnermik uppernarsaasinnaanissat piumasarineqarpoq, kiisalu politikkikkut anguniakkanik pingaarnernik ilisimasaqarluarnissat piumasarineqarluni.

Pingaarnertut pisortat sanaartorneranni sulinitsinni malunniuteqarnissamut sunniuteqarluarnissamullu piumassuseqassaatit. Ulluinnarni ulapaarfiusuni toqqissisimasinnaassaatit, paasisimaarinnillutit isumassarsiat iliuuseqarnermik kinguneqartissinnaassallugit.

Paasissutissat annertunerusut
Apeqqutissaqaruit allaffimmi pisortaq Robert Høegh, roho@nanoq.gl, attaveqarfigisinnaavat.
 


Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen