sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sarliaq marlunnik perorsaasussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 24-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-10-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80931672
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Ansættelsesdato: 16 oktober 2020 eller efter aftale.
Brænder du for at arbejde med anbragte børn og vil du være med til at gøre en forskel?
Børnehjemmet Sarliaq er en døgninstitution for anbragte børn og unge beliggende i Ilulissat, Grønland. Der er plads til i alt 20 børn og unge i aldersgruppen 0- 18 år fordelt på 3 forskellige afdelinger. Opdelingen sker som oftest i forhold til alder. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og/eller misbrug og kommer fra hele Grønland.
På Sarliaq arbejder vi med relationspædagogik i et anerkendende perspektiv, meget struktureret miljø og fokuserer på at have en anerkendende tilgang til børnene og de unge. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Vi forventer:
- At du er stabil/robust og engageret i dit arbejde.
- At du kan arbejde struktureret og være en tydelig voksen.
-At du har erfaringer arbejde omkring anbragte børn
- At du har en relevant uddannelse eller erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge.
- At du kan planlægge og skabe meningsfulde aktiviteter for børnene og de unge.
- At du er villig til at tage på koloni og projektture i bygderne i op til 14 dage ad gangen.
-At du kan arbejde skiftende arbejdstider, f.eks. morgen, aften; og foretage rådighedsvagten.
-At du er tosproget, grønlandsk & dansk.

Vi kan tilbyde:
- Et spændende og alsidigt job i et miljø, hvor der er fokus på faglighed.
- Faglig udvikling gennem undervisning og supervision.
- En arbejdsplads, hvor du selv får mulighed for at byde ind med og realisere idéer i forhold til børnene og de unge.
- Anerkendende kollegaer, som er parate til at yde kollegial sparring og supervision.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Jens Ole Nathanielsen tlf.: +299 94 33 61 e-mail: jensole@sarliaq.gl eller konstitueret Souschef Hanne Gabrielsen tlf: +299 94 65 01 email: hg@sarliaq.gl 

Ansøgningsfrist: 04.10.20

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia