sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Service medarbejder

SP Rengøring

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 19-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-09-2019
Suliffissamut ID normut: 330043652
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Rengøring
Atorfiup taaguutaa: Servicemedarbejder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Daglig rengøring, Rengøring, privat, Rengøring, skole, Rengøring, kontor
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Engelsk Læse/ tale
Attaveqarfissamut paasissutissat

SP Rengøring

Stine  Petersen
Qernertunnguanut 6B 101
Oqarasuaat 00299582966

Overskrift…


Kort forklarende tekst omkring jobbet…

Lidt om virksomheden…

Arbejdsområdet omfatter:
 • Overvågning af….
 • Tilbagemeldinger til…
 • Rådgivning af...
 • Udvikling, kvalitetssikring og dokumentation….
 • Revidering af…
 • Samarbejde med…
 • Udarbejdelse af…
 • Planlægning af...
 • Varetagelse af…

Noget om arbejdet (selvstændigt, udfordrende…)…

Kvalifikationer:
 • Uddannet…
 • Erfaringer fra…
 • Relevant efteruddannelse f.eks. …
 • (Økonomisk) indsigt….
 • Erfaring med...
 • Erfaring med EDB samt…
 • Kendskab til….
 • Arbejdstiden er … timer pr. uge.

Løn og ansættelsesforhold:
(Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.)

Bolig
(Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.)

Ansøgningsfristen er d. xx. xxxxxx 20xx

Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte: (indsæt navn, mobil/tlf, e-mail) (Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under rekruttering.)

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia