sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sikkerneq-mut immikkoortortaqarfimmi aqutsisumik perorsaasutut ilinniarsimasumik pissarsiorpoq Maniitsoq-imi

Namminersorlutik Oqartussat

Maniitsoq
Ikkunneqarpoq: 10-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-07-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80639980
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed

Najugaqarfik Elisibannguaq under Departementet For Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen søger en pædagoguddannet afdelingsleder til vores plejekrævende afdeling Sikkerneq i Maniitsoq.
 
Ansættelse den 15.08.2020 eller efter nærmere aftale
Ansøgningsfrist er den 31.07.2020.
 
Najugaqarfik Elisibannguaq er en specialdøgninstitution for 21 voksne udviklingshæmmede.
Beboernes alder er fra 37 til 73 år.
 
Vi søger en afdelingsleder til Sikkerneq. Sikkerneq er en afdeling med 5 beboere.
 
Af ansøgere til afdelingslederstillingen forventer vi:

  • At du er indstillet på at arbejde med udviklingshæmmede og har forståelse for hver enkelt beboers udviklingstrin.
  • At du er selvstændig, igangsætter og har gode lederevner.
  • At du har god situationsfornemmelse samt god iagttagelsesevne.
  • At du er indstillet på godt samarbejde med institutionens ledelse.
  • At du er dobbeltsproget.
  • At du har en ren straffeattest

Du skal være forberedt på samarbejde med nuværende ansatte og arbejdsgange, arbejdsugen er 40 timer med skiftende vagter samt weekendvagter og på helligdagene. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Ane B. Jensen tlf. 81 33 43 eller på e-mail: ne-forstander@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia