sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sisimiuni Aatsittassalerinermut Ilinniarfimmi tamarmik peqataaffiini fagini ilinniartitsisussarsiorneq.

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 31-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-08-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80768830
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Underviser til fællesfag – dansk, engelsk og samfundsfag på Teknikimik Ilinniarfiks – Råstofskole søges til tiltrædelse snarest.
Teknikimik Ilinniar?k (KTI) er en underliggende enhed under Grønlands Selvstyre, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse.
KTI er endvidere hjemsted for to ingeniøruddannelser, der drives i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU

Råstofskolen udbyder erhvervsuddannelser og kurser inden for olie, mineral- og entreprenørområdet med fokus på et internationalt arbejdsmiljø.
Elevernes sproglige kompetencer inden for entreprenør- og minebranchen er centrale for deres fremtidige opgaveløsning. Vi søger derfor en underviser, der fagligt og pædagogisk er klædt på til at løfte fagligt meget differentierede elever til et gymnasialt niveau, hvor teknisk engelsk og dansk, samt fagterminologier vil indgå i pensum
Vi forventer, at:

  • du har relevant uddannelse evt. uddannet lærer med dansk og engelsk som linjefag.
  • du er struktureret i din klasseledelse.
  • du er indstillet på at arbejde med unge og voksne.
  • du i samarbejde med ledelsen og øvrige faglærer, kan udvikle nye undervisningsmaterialer.
  • du kan indgå i tværfaglige arbejdsgrupper.
  • du er stabil, imødekommende og åben i dit møde med eleverne.

Vi kan tilbyde:
  • et godt arbejdsmiljø.
  • stor indflydelse på din hverdag og undervisningsmaterialet.
  • kollegial sammenhængskraft og videreudvikling af denne.
Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid

Sidste ansøgningsfrist:  26. august 2020 – vi tillader os at behandle ansøgningerne løbende.

Yderligere informationer
Nærmere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Uddannelseschef Hans Hinrichsen, telefon +299 532988 eller e-mail hahi@kti.gl eller Curtis Chapman +299 867638 cuch@kti.gl.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
RS Entreprenør ApS
Nanortalik
Nuuk wellness & bodycare