sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Siunnersorti / controller Lønteknik-imut atorfinittussamik pissarsiorpoq, isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittoqarsinnaavoq.

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 07-06-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-06-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84844709
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Genopslag
Grønlands Selvstyre - Økonomi & Personalestyrelsen – Juni 2023

Konsulent / controller til Lønteknisk afdeling søges, med tiltrædelse iflg. aftale.

Lidt om afdelingen
Lønteknisk afdeling varetager opsætning, vedligeholdelse, samt driften af Grønlands Selvstyres lønsystem, som også benyttes af kommunerne.

Lønsystemet er anskaffet med en landslicens med tilhørende programmer, Mit-Perspektiv og et tidsregistreringssystem Webtas. De samlede programmer driftsafvikles af Økonomi - og Personalestyrelsen. Lønteknisk afdeling har ansvaret for datasikkerheden på serveren og for at oprette og løbende ajourføre overenskomsttabeller, så de svarer til de gældende overenskomster. Endvidere har Lønteknisk afdeling ansvaret for support og oplæring og kurser for lønkontorerne i kommunerne.

Lønteknisk afdeling består pt. af i alt tre konsulenter. Konsulenterne referer til Personale & forhandlingschefen.

Dine opgaver:
Du vil som konsulent have ansvaret for blandt andet, support for lønkontoret i Økonomi og personalestyrelsen, samt kommunerne. Kvalitetssikring af data i Lønsystemet. Udarbejdelse af vejledninger, understøttelse af lønprocesser i huset.

Vi forventer, at du har følgende kompetencer:

  • Kontoruddannet
  • Struktureret, ansvarsbevidst og omhyggelig
  • Indgående forståelse for lønsystemet og lønudarbejdelse
  • Kendskab til overenskomster vil være en klar fordel
  • I stand til at arbejde selvstændigt som en del af et team
  • Teknisk forståelse på IT og matematisk forståelse
  • Dobbeltsproget vil være en fordel
  • Kan kommunikere klart og entydigt ved afvikling af kursusvirksomhed.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Susanne Kreutzmann Pedersen, på e-mail adr.: susanne@nanoq.gl tlf. 34 64 70, samt til Frederik Schmidt, e-mail adr.: fsch@nanoq.gl tlf. 34 66 81

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia