sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Socialassistent-itut ilinniarsimasunik immikkoortortaqarfitsinnut tamanut pissarsiorpugut

Namminersorlutik Oqartussat

Maniitsoq
Ikkunneqarpoq: 12-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-06-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80260464
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed

Najugaqarfik Elisibannguaq i Maniitsoq under Departementet For Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen søger uddannede socialassistenter til samtlige afdelinger.

Najugaqarfik Elisibannguaq er en specialdøgninstitution for 21 voksne udviklingshæmmede.
Beboernes alder er fra 37 til 73 år.

Med følgende afdelinger:
Najugaqarfik Elisibannguaq har 12 pladser, Sikkerneq med 5 og Ukaliusaq med 4 beboer, samt beskyttet værksted/dagcenter for beboere, der stadig er i stand til at ”arbejde”.

Af ansøgere til socialassistentstillingerne forventer vi:

  • At du er indstillet på at fortsætte det pædagogiske samarbejde med vores nuværende medarbejdere.
  • At du er stabil.
  • At du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk.
  • At du er interesseret i at arbejde med udviklingshæmmede, og har forståelse for hver enkelt beboers udviklingstrin.
  • At du har en ren straffeattest.
  • At du er indstillet på at være ledsager for en beboer til andre byer.

Arbejdsugen er 40 timer med skiftende vagter, weekendvagter samt vagter på helligdagene.

Sidste ansøgningsfrist er: 02.06.2020.
Asættelse: 15.06.2020 eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger kan fås ved at henvende sig til souschef Regine V. Broberg på tlf.: 81 33 43 samt e-mail: rv@neman.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut