sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Socialrådgiver Narsaq

Kommune Kujalleq

Narsaq
Ikkunneqarpoq: 29-11-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-12-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-83025572
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Socialrådgiver til handicapområdet i Kommune Kujalleq - Narsaq

 

Kommune Kujalleq søger en dygtig og engageret Socialrådgiver til handicapafdeling med tiltrædelse pr. 1.januar 2022 eller efter nærmere aftale.


Ny handicaplov er trådt i kraft, er det Kommunens ønske at sætte større på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen af borgere med handicap ske i henhold til gældende handicaplovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.


Vi forventer at du:

·Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver - Socialformidler

·Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på handicapområdet

·Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern

·Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi

·Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv


Stillingens indhold er blandt andet:

·Sikre sagsbehandling på handicapområdet efter gældende regler

·Udarbejdelse af handleplaner

·At følge op på, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov

·Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen


Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Handicapområdet adskilles fra pensionsområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til at præge og forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.


Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Børne attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.


Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.


Der kan stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.


Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til kst. ledende socialrådgiver Nauja O. Knudsen mail: naok@kujaleq.gl telefon 64 53 81, eller Fagchef Maline Lyberth mail: mall@kujalleq.gl

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 6.december 2021 eller sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 541

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl  

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat