sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Socialrådgiver til Døgninstitutionerne

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 24-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82709531
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Kontor og administration, Socialvæsen

To socialrådgiver eller sagsbehandlere:


Myndighedssagsbehandlerne ansat i Børn, unge og familie afdelingen søger to socialrådgiver eller sagsbehandlere til besættelse pr. 01. november 2021 eller nærmere aftale.


Vi tilbyder dig et job med mulighed for indflydelse, ansvar og udvikling på børne- og ungeområdet. Ud over et job, som du i særdeleshed har mulighed for at præge og forme, får du mulighed for at opleve den grønlandske kultur og natur på helt tæt hold.


Vi søger disse stillinger:

  • Socialrådgiver/ sagsbehandler til døgninstitutionsanbragte børn og unge
  • Socialrådgiver/ Sagsbehandler til tidlig indsats


Vi forventer at du:

·Er socialrådgiver eller lignende uddannede med erfaring inden for området.

·Har erfaring med sagsbehandling inden for området

·Har gode samarbejdsevner og kan arbejde tværfagligt

·Har lyst til at være med til at gøre en forskel på et udfordrende socialområde

·Er robust


Ansvarsområde:

·Modtagelse og journalisering af indkomne underretninger

·Kvittering for modtagelse af underretning til underretter

·Foretage 24 timers vurderinger af indkomne underretninger

·Afholde partshøringer

·Afholde børnesamtaler

·Koordinering af og deltagelse i netværksmøder

·Udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser

·Udarbejdelse af handleplaner

·Udarbejdelse af vurderinger og afgørelser

·Iværksættelse af støtteforanstaltninger

·Laver henvisninger til fx familiecenteret

·Overholde notatpligt og diverse tidsfrister der er lovgivningsbestemt efter gældende lovgivning og bekendtgørelser.

·Afholde opfølgning på indsatser

·Udarbejde økonomiske beregninger i forbindelse med Anbringelser

·Behandling af alle ansøgninger i henhold til børnestøtteloven.

·Sagsbehandle ud fra relevant gældende lovgivning jf. Børnestøtteloven, forvaltningsloven, sagsbehandlingsloven

·Indstiller sager til sags møde drøftelser og til i tværfagligt samarbejdsudvalg

·Behandler sager videre i henhold til udvalgets anbefalinger og de beslutninger der bliver truffet på sagsmøder (herunder vedr. støtteforanstaltninger og anbringelser).

·Udarbejde indstillinger til Socialudvalget


Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen


Løn - og ansættelsesvilkår, herunder retten for til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Socialrådgivere og Sagsbehandlere.


Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum/husleje for efter gældende regler.


Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan indhentes hos Fagchef Kiista P. Isaksen e-mail kiis@kujalleq.gl eller Socialchef Nielsen Petersen e-mail nipe@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 17. oktober 2021 eller sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 541

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia