sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Socialstyrelsen søger konsulent inden for plejefamilieområdet

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 29-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85357426
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Vil du være med til at kvalitetssikre, styrke og udvikle plejefamilieområdet i hele Grønland? Har du erfaring eller interesse for området og har socialfaglig eller pædagogisk baggrund? Vil du være en del af et team, hvor du kan gøre en forskel for at kompetenceløfte andre kommunale plejefamiliekonsulenter i hele Grønland? Så er du måske vores nye medarbejder i Socialstyrelsen.

Om stillingen
Vi søger en dygtig og engageret medarbejder indenfor plejefamilieområdet. Som en del af jobbet skal du blandt andet understøtte kommunernes plejefamiliekonsulenter, med råd og vejledning både pædagogisk, juridisk og socialfagligt i samarbejde med dine kollegaer. Derudover vil en del af jobbet bestå i at følge med i den nyeste viden inden for området, herunder udvikle og kvalitetssikre bl.a. kursusmaterialer for plejefamilier og vejledninger til plejefamiliekonsulenter, det er derfor en fordel hvis du har erfaring med udviklingsarbejde inden for plejefamilieområdet, men det er ikke et krav.
For at passe til jobbet skal du være åben og fleksibel overfor mange forskellige typer opgaver, du skal kunne arbejde både selvstændigt, detaljeorienteret og være sparringspartner med andre.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • yde råd og vejledning til kommunernes plejefamiliekonsulenter.
 • yde faglig bistand i komplekse sager, der vedrører plejefamilieområdet
 • stå for koordinering og planlægning af grundkurser og efteruddannelser for plejefamilier
 • deltage og varetage drifts- og udviklingsopgaver indenfor plejefamilieområdet
 • løbende opdatering af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med teamet
 • indsamling og videreformidling af viden indenfor plejefamilieområdet
 • indgå i tværfagligt samarbejde internt i Socialstyrelsen og eksternt
 • ad-hoc opgaver f.eks. deltagelse i arbejdsgruppe i forbindelse med udviklingsprojekter
Vi søger en konsulent, der:
 • har en relevant socialfaglig uddannelse, f.eks. socialrådgiver, socialpædagog eller lign.
 • har erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, gerne inden for plejefamilieområdet.  
 • har erfaring og interesse for at undervise og formidle viden samt erfaring med at planlægge, koordinere og udvikle undervisningsmateriale.
 • arbejder selvstændigt, systematisk, struktureret og er løsningsorienteret
 • er en stærk kommunikator, både mundligt og skriftligt
 • er god til at samarbejde og koordinere
 • er god til at skabe netværk
 • er ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav.
Derudover er det en fordel hvis du:
 • Har en relevant efteruddannelse, inden for området
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • har erfaring med at arbejde med udviklingsprojekter og er god til at tænke nyt.
 • er nysgerrig, proaktiv og går positivt ind i en samarbejdssituation

Til gengæld får du:
 • en alsidig jobfunktion med mange spændende varierende opgaver, i en styrelse og i kommuner der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • mulighed for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, der er i plejefamilieanbringelse samt plejefamilierne.
 • indflydelse på at løfte et område med stor bevågenhed
 • et stærkt fagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • mulighed for at rejse med arbejdet
Socialstyrelsen er en styrelse under Departementet for Børn og Unge. Stillingen er forankret i Socialstyrelsens Afdelingen for Rådgivning til Sagsbehandlere. Som konsulent inden for plejefamilieområdet får du derfor stort ansvar for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling inden for plejefamilieområdet i de kommunale forvaltninger i hele landet.

Tiltrædelsesdato
1.  maj 2024 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er den dag d.20.03.2024 kl. 12.00 (grønlandsk tid)
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia