sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk

Souschef til ''Meeraaqqerivik Nuka'', Sisimiut

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 28-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-05-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84466168
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Undervisning og pædagogik
Attaveqarfissamut paasissutissat

Qeqqata Kommunika

 
Oqarasuaat

Arbejds- og ansvarsområder:

Du skal være medansvarlig i at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arbejde ud fra retningslinjer som kan findes i Qeqqata Kommunia hjemmeside vedr. Qeqqata Kommunia politiske visioner, børne- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger.

Dine kvalifikationer:

 • Er pædagog uddannet
 • Du har erfaring på daginstitutionsområdet
 • Kan arbejde sammen med relevante instanser
 • Du har kendskab til lovgivningen
 • Er ansvarsbevidst
 • Er aktiv og engageret og nytænkende
 • Har overblik
 • Kan klare stressede situationer
 • Er fleksibel, forandringsparat
 • Er samarbejdsvillig, imødekommende og stabil i et anerkende miljø
 • Du skal være Indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk mål for børn og unge og øvrige gældende regler for ansatte under Qeqqata Kommunia

Vi regner med at du er:

 • At du er uddannet pædagog
 • At du kan skabe noget nyt
 • At du er helhedsorienteret og inspirationssøgende
 • At du er stabil og motiveret
 • At du tager ansvar og er engageret i dit arbejde
 • At du er samarbejdsvillig og finder det vigtigt at samarbejde
 • Positiv/ frisk og fuld af gåpåmod
 • Sprog - grønlandsk og dansk
 • At du kan benytte IT/ udstyr
 • Du er åben for nye tiltag, imødekommende
 • At du arbejder ud fra anerkendende pædagogik

Vi tilbyder

 • Adgang til gratis fitness
 • Godt samarbejde mellem personale og forældre

Personale / forældre møder med indeholdende af pædagogiske emne holdes efter kl. 17.00 får med tidlig fri, fitnesscenter kan benyttes gratis, alle med interesse for specielle ideer af arbejde støttes. 

Straffe- og Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster mellem Selvstyret, grønlandske kommuner og NPK.

Bolig: Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Daginstitutionschef Navarana Lennert tlf. 86 74 02, E-mail: nava@qeqqata.gl eller Institutionsleder Ane-Sørine Larsen, telefon: 86 40 61, E-mail: nukasisimiut@qeqqata.gl 

 Krav til ansøgningen:

 • Uddannelsesbevis
 • CV
 • Udtalelser og referencer
 • Kursusbevis

Ansøgningen skal være i os hænde senest 1. maj 2023. Ansættelse den 1. marts 2023 eller efter nærmeste aftale.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Det praktiske:

Ansøgning med straffeattest, børneattest og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside.

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia