sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Specialeansvarlig sygeplejerske, Intensiv Terapi Afdeling og Intermediær Monitoreringafdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Workindenmark South

Ikkunneqarpoq: 18-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-07-2021
Suliffissamut ID normut: 330705077
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Postboks 1230
3900 Nuuk (Godthåb)
Grønland
www.gjob.gl

---------------------------------------------------------------------- 

AKUT Området, ITA og IMA på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, søger klinisk specialeansvarlig sygeplejerske. Du vil som specialeansvarlig sygeplejerske, i samarbejde med afdelingssygeplejersken, på henholdsvis ITA og IMA, arbejde med uddannelse- og udviklingsopgaver.

I samarbejde med afdelingernes nøglepersoner skal du planlægge fagdage, undervisning og kurser, således at sygeplejepersonalets kliniske og faglige kompetencer udvikles og styrkes - Dette i form af praktiknære opgaver. De kliniske og praktiknære opgaver med fokus på at fremme den grundlæggende og specielle sygepleje, herunder dokumentation af sygeplejen. I fungerer som ressourcepersoner for afdelingernes kliniske vejledere. Du skal, i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne, være med til at beskrive og implementere nye arbejdsgange samt tilrettelægge oplæring af nyansat plejepersonale med ansvar for at opdatere afdelingernes introduktionsprogrammer. Du skal endvidere samarbejde og støtte D4 ansvarlige i opdaterings af gældende instrukser og retningslinjer, og i samarbejde med det øvrige personale udvikle arbejdsgange i EPJ.

På ITA modtager vi alle patientkategorier, således præmature, børn og voksne fra de medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske specialer. Vi varetager desuden opvågningsfunktionen uden for normal dag tid. Intensivafdelingen er normeret til 4 pladser.

IMA modtager medicinske patienter op til 12 år. Vi monitorerer tættere observationskrævende medicinske patienter. Patienter med behov for telemetri, monitoreres ligeledes i afsnittet. IMA er normeret til 6 pladser. Afsnittet hører lægefagligt under det medicinske område og sygeplejefagligt under akutområdet.  

Det brede patientklientel stiller store krav til de sygeplejefaglige kompetencer samt det tværfagligt samarbejde. Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed, og kontinuitet i patientplejen.  

Områdeledelsen har stort fokus på, at afsnittet får kontinuerligt faglig udvikling, og et godt arbejdsmiljø vægtes højt. 

Vi tilbyder: 

 • En vagtfri fuldtids stilling
 • En stilling hvor man arbejder tæt i klinikken
 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • God introduktion til afdelingerne
 • En afdeling hvor der arbejdes med kontinuerlig udvikling i opgavernes art og omfang
 • Et tæt samarbejde med de øvrige kollegaer og afdelingssygeplejersker i Akutområdet
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling med alsidige arbejdsopgaver
 • Stor indflydelse på arbejdsdagen
 • Medindflydelse på afdelingernes udvikling
 • Samarbejde og kollegial sparring med specialansvarlig sygeplejerske på Operationsgangen og Anæstesiafdelingen 

Vi søger en sygeplejerske, der: 

 • Har erfaring inden for et af specialerne, intensiv erfaring er at foretrække
 • Er engageret og god til at implementere og fastholde nye tiltag
 • Vil deltage i et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Har en pragmatisk holdning til hverdagen
 • Har sund og god humor, samt besidder stor tålmodighed
 • Brænder for at gøre en forskel, fagligt og for at fremme sygeplejeopgaver
 • Kommunikativ og samarbejdende
 • Er kreativ
 • Planlægger, udfører undervisning samt vejledning
 • Vil sine kollegaer det godt
 • Fremhæver sine kollegaers styrker, og derved bidrager til at fremme udviklingen

Om os: 

 • ITA og IMA ligger i forlængelse med hinanden.
 • ITA og IMA har tæt samarbejde
 • På ITA-afdelingen er vi 18 sygeplejersker ansat, hvor hovedparten har specialuddannelsen i intensivsygepleje.
 • På IMA er vi 12 sygeplejersker og 1 assistent.
 • Vi har engagerede og kompetente kollegaer, som kommer fra mange forskellige baggrunde.
 • Vi tilbyder en rar arbejdsplads
 • Vi har et kollegialt sammenhold både fagligt og socialt 

Kan du se dig selv i ovenstående organisation, ser vi frem til at se din ansøgning 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-212 

Startdato:

1. september 2021 eller efter aftale. 

Ansøgningsfrist:

18. juli 2021 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Oversygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen på tlf. (+299) 34 44 07 efter kl. 12 dansk tid, eller e-mail: AFHA@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia