sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Specialeansvarlig sygeplejerske til ambulant- akut og skadestuefunktion på Maniitsoq Sundhedscenter 24-254

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 27-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-07-2024
Suliffissamut ID normut: 331589334
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Se kontakperson på annoncen
Oqarasuaat

Et fagligt spændende og udfordrende sygeplejerskejob med massere af selvstændighed og ansvar er ledigt fra 1. december 2024. Stillingen er en dagvagtstilling fra 8-16 på alle hverdage.
Maniitsoq Sundhedscenter er en del af sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte. Sundhedscenteret har en lokal ledelse som der samarbejdes med i hverdagen.

Vi tilbyder:

  • Selvstændigt arbejde med egne konsultationer, hvor selvledelse er en nødvendighed
  • Gode mulighed for sparring hos kolleger
  • Undervisende opgaver, introduktion og oplæring af kollegaer, elever og medhjælpere
  • Kvalitetssikring af akutfunktionen på Sundhedscenteret indenfor eget kompetence område
  • 8-16 job og arbejde på hverdage og dermed weekend fri.


Vi søger dig, der:
  • Er sygeplejerske uddannet og autoriseret
  • Gerne med erfaring 1-2 år fra skadestue eller akutmodtagelse
  • Der kan arbejde selvstændigt og bevarer overblikket i en til tider travl hverdag
  • Omhyggelig og kvalitets bevidst
  • Der kan lide nye udfordringer og en afvekslende hverdag


Om os:
Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte fordelt på sundhedscenteret og de tre tilhørende sygeplejestationer i distriktets bygder.
Sundhedscenterets består af et ambulatoriet med lægepraksis, sygeplejekonsultation, røntgen, laboratorie, livstilsværksted, veneriaklinik samt skadestue og akutfunktion. I ambulatoriet arbejder 2-3 læger, 4 assistenter og 1 sygeplejerske. Der er tolk til rådighed i arbejdet. Der ud over en sengeafdeling med plads til 18 indlagte patienter i alle aldre med forskellige sygdomsmønster - medicinske og kirurgiske patienter, ligesom der også med mellemrum er patienter til palliation og psykiatriske patienter indlagt. Personaleteamet i afdelingen består af 4-5 sygeplejersker, 4 sundhedsassistenter og 4 sundhedshjælpere. . Mellem kl. 16.00 og 08.00 fungere sengeafdelingen som akutmodtagelse og skadestue.
Sundhedscenteret varetager på primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg, fysioterapi, apotek funktion. Vi lægger stor vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter, indeholder værdier, såsom respekt, ordentlighed, anerkendelse og tillid. De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret.

Lidt om Maniitsoq:
Maniitsoq ligger på Grønlands vestkyst, lige syd for polarcirklen mellem Nuuk i syd og Sisimiut i nord. Maniitsoq området er meget flot, omgivet af høje og savtakkede fjelde med gletsjer, der stækker sig ned til dybe fjorde. Der er ca. 3800 indbyggere i distriktet fordelt med ca. 2.800 i byen og resten i distriktets tre bygder. Bygderne besøges flere gange om året, og transporten foregår med båd. Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder, dagligvareforretninger, indenrigslufthavn, ugentlig forbindelser med kystskibet og i sommerhalvåret en hurtiggående bådrute til Nuuk.
Fritidsaktiviteterne om sommeren er bl.a., vandring i fjeldene og sejlads blandt pukkelhvalerne, som bl.a. kendetegner vores distrikt. I vinterhalvåret danser nordlyset på aften- og nattehimlen og om dagen er der mulighed for alpin- og langrendsski. Der udover har Maniitsoq en aftenskole med mange spændende aktiviteter og året rundt er der mulighed for forskellige sports aktiviteter.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl
Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.
Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.
Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: 1. december 2024 eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved Ledelses- og rekrutteringskonsulent, Ann Birkekær Kjeldsen, på mail: abkj@peqqik.gl

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia