sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Speciallæge, Steno Diabetes Center, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 09-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-07-2020
Suliffissamut ID normut: 330303354
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du speciallæge med godt humør og drive, og har du lyst til at indgå i opbygningen af et helt nyt klinisk område i Det Grønlandske Sundhedsvæsen i et dynamisk og alsidigt team, så er muligheden her! 

Stillingen giver mulighed for at kombinere klinisk arbejde, forskning, supervision og udvikling. Med base i Nuuk vil hele Grønland være din arbejdsplads. Det kliniske arbejde indebærer både fysiske og virtuelle konsultationer, supervision og rådgivning af kolleger samt udarbejdelse af kliniske vejledninger. Forskning og formidling i samarbejde med øvrige personale og internationale forskningsmiljøer vil være en fast del arbejdet. Stillingen er vagtfri og du ansættes som overlæge eller afdelingslæge afhængig af anciennitet og kvalifikationer.

Vi tilbyder:

 • En alsidig stilling med mange forskellige opgaver og udfordringer
 • En mulighed for faglig og personlig udvikling samt indflydelse.
 • Tæt samarbejde med de øvrige medarbejde i Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 • Samarbejde med grønlandske og internationale forskningsmiljøer
 • Godt arbejdsmiljø med gode og hjælpsomme kollegaer
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening.

Vi søger læge med:

 • Speciale i almen medicin eller i et af de intern medicinske specialer
 • Interesse for at udvikle og optimere det kliniske arbejde
 • Lyst til at drive forskningsprojekter og undersøge nye metoder
 • Engagement i at udvikle, afprøve og implementere nye tiltag
 • Pragmatisk holdning til løsninger, godt humør, en god portion tålmodighed
 • Inspirerende holdning til åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Motivation for at medvirke til personlig og faglig udvikling af det øvrige personale
 • Kendskab til eller lyst til at lære om Grønland og grønlandsk kultur og sprog

Steno diabetes Center Grønland er et nystartet område i det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Området finansieres i fællesskab af Novo Nordisk Fonden og Grønlands Selvstyre. Centerledelsen består af en administrativ og en lægefaglig chef. Teamet består af en tværfaglig kombination af administrative, sundhedsfaglige og forskningsmæssige medarbejdere og vil udvides gradvist i de kommende år. Fysisk ligger centeret indtil videre fordelt på Dronning Ingrids Hospital og Sundhedscenter i Nuuk. Steno Diabetes Center Grønland flytter i 2024 ind i en nyopført centerbygning i nærheden Dronning Ingrids Hospital og Sundhedscenter. Visionen er at forbedre den almene sundhed og livskvalitet for alle mennesker i hele landet med diabetes og udvalgte livsstilsrelaterede sygdomme såsom forhøjet blodtryk og kronisk obstruktiv lungesygdom. Der fokuseres på behandling og patientuddannelse, forskning, tværgående samarbejde, kompetenceudvikling, tele-medicin og kvalitet. 

Se mere om Steno diabetes Center Grønland https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Departement%20for%20Sundhed%20og%20Infrastruktur/Sundhed/Drejebog%20SDC%20Gr%C3%B8nland%20Februar2020.pdf 

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om organisationen og om andres oplevelser med at bo i Grønland. 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Tiltrædelse: 1. september eller snarest derefter 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-245

Anfør hvilken stilling du ansøger. Ansøgning skal være bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag. 

Ansøgningsfrist:

31. juli 2020 – bemærk at ansøgninger behandles løbende. 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Centerledelsen:

 • Tina Amondsen (administrativ): + 299 34 44 91 eller tiam@peqqik.gl
 • Michael Lynge Pedersen (lægefaglig): +299  34 44 43 eller milp@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan:

https://www.peqqik.gl/Footerpages/Til-fagpersoner

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia