sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Studieadjunkt i Erhvervsøkonomi til Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 24-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85500016
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet
søger en studieadjunkt i erhvervsøkonomi.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024, eller efter aftale.

Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi danner ramme om et mangfoldigt forsknings- og studiemiljø med ca. 100 studerende, 8 fuldtidsansatte og en række ph.d.-studerende, samt gæsteforskere. Afdelingen udbyder to bacheloruddannelser i henholdsvis erhvervsøkonomi og arktisk samfundsvidenskab og en kandidatuddannelse i samfundsvidenskab. Fokus på uddannelserne og forskning i afdelingen er Grønland og Arktis.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet undervisningen foregår undervisningen på grønlandsk, dansk og engelsk.

Afdelingen hører ind under Instituttet for Samfund, Økonomi og Journalistik som omfatter yderligere tre afdelinger:

 • Afdeling for Socialt Arbejde
 • Afdeling for Journalistik
 • Afdeling for Jura
Kvalifikationskrav
 • Kandidatgrad i erhvervsøkonomi eller anden relevant universitetsuddannelse.
 • Undervisningskvalifikationer svarende til en studieadjunkt.
 • Viden om aktuelle socioøkonomiske spørgsmål i Arktis - men det er ikke et strengt krav.
 • Sprogkundskaber på et højt niveau i grønlandsk, der muliggør forskning og undervisning på grønlandsk, samt dansk og engelskkundskaber.
Arbejdsopgaver
Dine primære ansvarsområder vil dreje sig om at undervise i tværfaglige kurser med fokus på økonomi.
Specifikt:
 • Undervisning i fag som erhvervsøkonomi og markedsføring på bachelorniveau. Du kan også bidrage i undervisningsforløb som iværksætteri og finansiering.
 • Vejledning og eksamination af studerende på bachelor- og kandidatniveau.
 • Videreudvikling af uddannelsen i samarbejde med de øvrige medarbejdere på afdelingen og instituttet.
 • Vidensudveksling med samfundet og deltagelse i den offentlige debat.
 • Vidensformidling inden for afdelingens fagområder.
 • Deltagelse i administrativt og kollegialt samarbejde.
Ansøgningen
Ansøgningen om ansættelse som studieadjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:
Bilag 1:    Curriculum Vitae
Bilag 2:    Dokumentation for eksaminer
Bilag 3:    Kontaktoplysninger på op til tre personer hvorfra, der kan hentes reference
Bilag 4:    Evt. liste over publikationer og/eller forsknings- og formidlingsaktiviteter samt undervisningsvirksomhed.
Bilag 5:    Evt. op til tre publikationer af faglig eller formidlingsmæssig karakter. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Vi tilbyder en stilling med spændende udviklingsmuligheder, herunder:
 • Adjunktpædagogikum.
 • Ansættelse på studieadjunktniveau i 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Efter en positiv lektorbedømmelse kan ansatte overgå til en fast stilling som studielektor.
Ansættelsesprocedure
Samtlige indkomne ansøgninger vil blive behandlet i et ansættelsesudvalg.
 • Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.
Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder ved Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi Javier Arnaut, tlf. +299 385626 eller institutleder Annemette Nyborg Lauritsen, tlf. 299 385660.
Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  
 • Institut for Læring
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia