sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Studieadjunkt /- lektor

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 20-06-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74167897
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Spændende stilling med undervisning, udviklingsarbejde og evt. forskning.
Tæt kontakt til studerende, en lille engageret gruppe undervisere og et aktivt forskningsmiljø - er det noget for dig?

Vi har 1 fast stilling som studieadjunkt/ - lektor eller adjunkt ph.d./ lektor, på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet Ilisimatusarfik, ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Arbejdsopgaver:

 • undervisning i sygeplejefagets teori og metode samt øvrige videnskabsområder
 • vejledning i opgaveskrivning og projektarbejde
 • samarbejde med praktiksteder og med studerende i praktik
 • planlægnings- og udviklingsopgaver i relation til udvikling af forskningsbasering af undervisningen.
 • alt efter kvalifikationer deltagelse i udviklings - og forskningsprojekter
Vi kan tilbyde:
 • stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
 • aktivt forskningsmiljø i udvikling
 • engagerede og motiverede kolleger
 • mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl)
Kvalifikationer:
 • erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse
 • interesse for, viden og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde
 • klinisk erfaring som sygeplejerske
 • grønlandsk autorisation som sygeplejerske
 • relevant kandidateksamen og meget gerne Ph.d.-grad
Nærmere information om stillinger og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til:
Institutleder Suzanne Møller sum@uni.gl

Ansøgning
Bilagt kopi af autorisations- og eksamensbeviser samt dokumentation for tidligere ansættelser , referencer og fortegnelse over evt. forskningsproduktion, sendes til: Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på mail: sum@pi.uni.gl med kopi til personale@uni.gl
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia