sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Studieadjunkt til Ilisimatusarfiks nye uddannelse SILA Bachelor i Biologi

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 18-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-07-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85552538
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Studieadjunkt til Ilisimatusarfiks nye uddannelse SILA Bachelor i Biologi på Afdeling for SILA ved Institut for Sundhed og Natur.

I februar 2025 starter det første hold biologistuderende ved Institut for Sundhed og Natur på Ilisimatusarfik. Med henvisning til Aftale om stillingsstruktur for undervisere og forskere på Ilisimatusarfik af 1. november 2010 søger vi en studieadjunkt, som skal være med til at forberede studiestart på SILA uddannelsen i løbet af 2024 med ansættelse pr. 1. september 2024, eller efter aftale.

Institut for Sundhed og Natur varetager i forvejen bachelorsygeplejerskeuddannelsen, kliniskvejlederuddannelse og enkelte kurser. På instituttet indgår desuden Grønlands Center for Sundhedsforskning som er et aktivt center i udvikling. Instituttet har 7-10 fastansatte, en del adjungerede professorer, lektorer og tilknyttede forskere. Der er på nuværende tidspunkt ca. 45-50 bachelorstuderende og 10-12 Ph.d.-studerende.

Studieadjunkten indgår i team med afdelingsleder Aviâja Lyberth Hauptmann. Teamet skal i fællesskab varetage en bred vifte af opgaver:

Opgaver:

 • Studieadjunkten skal deltage i arbejdet med at udfærdige kursusplaner for SILA bachelor i biologi. Herunder TUTTU-kurset, der blandt andet har fokus på matematik, statistik og rensdyrjagt.
 • Studieadjunkten varetager især i 2024 også administrative opgaver bl.a. etablering af samarbejder med bidragydere i biologiuddannelsen herunder andre universiteter og arbejdsmarkedet i Grønland.
 • Arbejdet vil involvere koordinering, mødeaktiviteter og opfølgning, kommunikation omkring processen bl.a. via hjemmeside, nyhedsbreve og andre medier i tæt samarbejde med afdelingsleder.
 • Ad hoc-opgaver inkluderer bl.a. litteratursøgning og gennemgang, fondsansøgninger, event-planlægning og -udførsel.
 • I 2025 og derefter vil de primære arbejdsopgaver bestå af undervisning på især TUTTU kurset samt koordinering af undervisningsaktiviteter i samarbejde med et team af fastansatte undervisere.
Forventninger til ansøger:
 • Har en kandidatgrad i biologi med kernefaglighed indenfor et af følgende områder: statistik/matematik, bæredygtighed/biodiversitet og/eller arktisk økologi.
 • Har et nært kendskab til Grønland og det grønlandske uddannelsessystem.
 • Har erfaring med undervisning.
 • Vil bidrage til at udvikle en særegen grønlandsk tilgang til naturvidenskabelig uddannelse, og ser muligheder og styrker i Grønland, som kan bidrage til at skabe en succesfuld uddannelse, der er målrettet grønlandske unge og det grønlandske arbejdsmarked.
 • Er opsat på at være med til at skabe en sund arbejds- og studiekultur ved den kommende afdeling for Natur under Institut for Sundhed og Natur.
 • Praktisk erfaring med biologisk arbejde i Grønland, herunder især feltarbejde og jagt vil være en fordel.
Vi kan tilbyde:
 • Et positivt arbejdsmiljø med fokus på ansattes og studerendes velbefindende.
 • Motiverede kollegaer, som samarbejder tæt og giver mulighed for sparring og støtte.
 • Et arbejde med mulighed for stor indflydelse.
 • Faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder.
Ansøgning.
Ansøgningen som studieadjunkt skal ud over ansøgningsbrev indeholde følgende:
Bilag 1: Curriculum Vitae.
Bilag 2: Dokumentation for opnået bachelor- og kandidatgrad.
Bilag 3: Eventuelt andre bilag

Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Aviâja Lyberth Hauptmann, ph.d., Ilisimatusarfik alha@uni.gl eller fungerende Institutleder Carsten Juul Jensen, på tlf. + 299 385903.

Du kan læse mere om Ilisimatusarfik, Institut for Sundhed & Natur og SILA Bachelor i Biologi på www.uni.gl


Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  
 • Institut for Læring
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia