sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sulianut tunngasunut akisussaasoq ilinniagartooq polikkissanik ineriartortitsinernik piginnaasalik aamma isumaginninnermut suliassaqarfimmik ilisimasaqartoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 29-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-08-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80752696
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet søger en chefkonsulent, som vil stå i spidsen for den faglige del af strategier, redegørelser, rapporter mv. vedrørende socialområdets målgrupper: udsatte børn, unge og familier, personer med handicap, udsatte voksne, hjemløse, ældre samt det tværgående arbejde.

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet varetager det grønlandske socialområde, herunder udarbejdelse, fortolkning og tilsyn med sociallovgivningen. Du vil blive placeret som fagansvarlig for socialområdets målgrupper i afdelingen for strategi og udvikling.

Afdelingen for strategi og udvikling er en tværgående afdeling i Departementet, der har til opgave at udarbejde bl.a. beslutningsgrundlag for politiske lovtiltag, strategier og handlinger.
Du vil være med i hele processen fra forberedelsen af politiske oplæg, strategier mv., nedsættelse af projektgrupper, dialog med samarbejdsparter mv., frem til den politiske beslutning og opfølgning. Du vil derudover skulle indgå i departementets daglige opgaver, bl.a. udarbejdelse af høringssvar, svarnotater, bidrag til afrapporteringer mv.

Du vil derfor få en central position i et departement, hvor du kommer til at sidde tæt på beslutningsprocesserne. Arbejdet byder på masser af udfordringer og tværfagligt samarbejde. Herudover indgår du i tværdepartementale opgaver og arbejdsgrupper i relation til socialpolitiske spørgsmål. Arbejdsdagen består både af små og store opgaver, og du vil have gode muligheder for også at forfølge dine egne ideer og initiativer.

I Departementet har vi som mål at opbygge en kultur, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det en fordel, hvis du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.

Om stillingen
Opgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Fagansvarlig for strategier, redegørelser mv. på området
 • Fagansvarlig for analyser, tiltag, evalueringer mv. på området
 • Generel ministerbetjening, herunder orienteringsnotater, oplæg til møder, notater i fm. Inatsisartuts samlinger, § 37 spm., høringssvar, svarbreve m.v. på vegne af Naalakkersuisoq (minister)
 • Ansvarlig for seminarer, konferencer, workshops mv.
 • Medvirke til udarbejdelse og kvalitetssikring af diverse redegørelser til Inatsisartut (parlament)
 • Bidrage til afrapportering til internationale konventionskomiteer
 • Deltage og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med div. arbejdsgrupper og projektgrupper inden for departementets ressortområde.
Vi forventer, at du har:
 • En akademisk uddannelse på kandidatniveau.
 • Bred erfaring inden for området eller lignende områder
 • Interesse i at arbejde i en politisk styret organisation
 • Gode evner til at kommunikere klart, tydeligt og struktureret, såvel skriftligt som mundtligt
 • Gode analytiske evner fagligt og politisk
 • Erfaring eller evner ift. ledelse af større og mindre projekter
 • Lyst til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af departementets opgaver
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger
 • Godt humør, gåpåmod og samarbejdsevne.
Vi ser gerne, at du
Har kendskab til Grønland og grønlandske forhold eller interesse for det grønlandske samfund.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen besættes i udgangspunktet som konsulent, men alt efter dokumenterbare kvalifikationer kan stillingen besættes som Specialkonsulent, hvis man er akademiker vil der alt efter kvalifikationer også være mulighed for ansættelse som Chefkonsulent.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Kommune Qeqertalik
Aasiaat
Avannaata Kommunia
Qeqqata Kommunika
Sisimiut