sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Suliffeqarnermut Naalakkersuisoqarfik AC-fuldmægtigissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 20-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-08-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80694676
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Nunatsinni suliffeqarfimmik ineriartortitsineq peqataaffigerusuppiuk? Innuttaasunut aamma inuaqatigiinnut ilorraap tungaanut assigiissusiliinissaq piumassuseqarfigaajuk? Kinguneqartussamik suleqatigiinnerit ilaaffiginissaat artorsaatiginngiligit? Nutaatut suleqatitaarissavatsigit?
 
Sulisartut pissarsiarisinnaasat nukittorsarnissaat aamma siunissami suliffeqarfimmut innuttaasut piginnaanngorsarnissaat Naalakkersuisut assut sammisaraat. Maannakkut COVID-19-imik nalaataqarfiusumi peqatigiilluta aningaasaqarnikkut ajornartoorfiusinnaasumik aniguisinnaanissatsinnut Kalaallit Nunaata ineriartorteqqitamik suliffeqarfimmik peqarnissaa immikkut ittumik piumasaavoq.
 
Suleqatissaq suliffeqarfimmi suliassaqarfiup iluani suliassanik isumagininnernik, ineriartortitsinermik suliassanik, ingerlatsinermik aamma misissueqqissaarinermik il.il. isumaginnissinnaasoq ujarparput.
 
Sukumiisumik ilinniartitaaffeqarlunilu atorfigisamut nammineq kinaassutsinnik inissiinissannut periarfissaqarluartoq suliffeqarfimmi pissanganartumi atorfik namminersuutigisaq neqeroorutigaarput. Tamatumani aamma suliffeqarfimmut attuumassutilinnik naalakkersuisoqarfiup akisussaaffigisai, suliassat ineriartortitsineralu sammillugit suliaqassaatit.
 
Naalakkersuinermi atugassatut tunngavissialiornernit, suliffeqarfimmi suliassaqarfiup ineriartortinneranit, misissueqqissaarinernik, aamma immikkoortoqarfimmi suliassaasunik sulianik isumaginnittuarnerinit iliuuserisat tamaasa pillugit paasissutissiissutinik suliaqarnernut immikkoortoqarfimmi suliassat assigiinngiiaartuupput.
 
Piginnaasatit piginnaaffeqarfitillu
 
Takorluukkagut tassaapput:

 • attuumassutilimmik ilinniarfissuarmit assingusumilluunniit ilinniagaqarnerit
 • it-lerinermut piginnaasaqarluartutit
 • naalakkersuinikkut aqutami aaqqissuussiffimmi sulinermik misilittagaqartutit
 • namminersuutigisannik, aaqqissuussamik anguniagaqarfigisamillu sulisinnaanerit
 • suliassat siuarsartinnerinut, aamma suliassat iluarsiiviginerisa pitsaassusaannut akisussaaffeqarnissamut piareersimanerit
 • allattariarsornikkut oqalunnikkullu suleqatiginnermi attaveqaqatigiinnissamut piginnaaneqarluartutit
 • sungiussiasuusutit, inortuisuunngitsutit naapikkuminartutillu
 • angalasarnissat naatsorsuutigisinnaassagit
 • ulluinnaat ulapaarfiit iluarigitit, suliassallu suussutsimikkut assigiinngiiaartut isumagisinnaagitit.
Tamakku saniatigut:
 • Iluaqutaassaaq sulianik isumaginninnermik aaqqissuussivik F2, allalluunniit misilittagaqarfigissagukkit
 • Aamma Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit kultureqarnerlu ilisimasaqarfigineri pingaaruteqarput
 • Oqaatsit marluk piginnaaneqarfigineri iluaqutaassaaq: kalaallisut/danskisut, imaluunniit kalaallisut/tuluttut
 • Soorunami qiimasuullutillu suleqatitsialaavutit!
Suliassatit
Naalakkersuinikkut kissaatigisanut pingaarnersiukkanullu tunngatillugu suliffeqarfimmik ineriartortitsisuusumik, eqaassusilimmik nutaaliamillu pilersitseqataanissaq anguniagaraarput. Suliassanik isumaginninnermik suliassat ”nalinginnaasut”, soorlulusooq takorluugarisatut periusissiat – taakkulu akornanni sunik tamanik – suliaqartassaatit.
 
Suliassatit pingaarnerit tassaassapput
 • Allakkianik il.il. suliaqarnerit
 • Misissueqqissaarinermik aamma ineriartortitsinermik suliassat
 • Suliniutinik aqutsineq, tulluarsaaneq, aamma ataqatigiissaarisuuneq
 • Ingerlattakkat pitsaanerpaanngorsarnissaannut ineriartortitsineq, ilaatigut robottit il.il. Majoriami aamma inuussutissarsiutinut ilinniarfinni
 • Aalborg Universitet suleqatigalugu Den Grønlandske Arbejdskraftsundersøgelse (G-AKU)-mi ataqatigiissaarineq
 • IT-reg.-imik ingerlataqarlunilu ineriartortitsineq – Kimik IT-lu ataqatigiissaaraluni
 • IT-reg.-imik atuisartut – ilinniartitsinissamut atuillaqqinnerpaanullu pikkorissartitsinerit pisariaqartitat ataqatigiissaarneri
 
Neqeroorutigaarput
 • Suliffik ineriartornissamut periarfissaqarluartoq pissanganarlunilu inuiaqatigiinnut iluaqutaasoq
 • Inuttut akisussaaffeqarneq suliarisanullu inissaqarneq
 • Suliassanut amerlallutillu pissanganartunut imminut ilisarnaasiinissannut periarfissaqarneq
 • PIginnaanngorsarnissamut nangitsillunilu ilinniarnissamut periarfissarissaarneq
 • Suleqatit pitsaanerpaat
   


Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik.  Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik. Sulisunut inissiani utaqqiisaasumiklluunniit inigisani angisuunik uummasuuteqarsinnaaneq soorlu qimmeqarsinnaaneq qitsuuteqarsinnaanerluunniit periarfissaqanngilaq

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen