sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmut inatsisilerituut marluk

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82703786
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Er ansættelsesret noget for dig? Er du god til at rådgive og konfliktløse i personalespørgsmål? Vil du være med til at forhandle overenskomstaftaler?
Vi har to stillinger ledige, hvor der for den ene lægges vægt på personalesagsbehandling og den anden lægges vægt på forhandling og fortolkning af overenskomster. Der vil for den rette erfarne kandidat være mulighed for ansættelse som specialkonsulent/chefkonsulent. Stillingerne er i Nuuk og der er tilknyttet personalebolig samt dækning af flytteomkostninger.

Om stillingerne
Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen rådgiver centraladministrationen i personaleretlige spørgsmål og vedligeholder, fortolker og fornyer de eksisterende overenskomstaftaler på vegne af Selvstyret og de grønlandske kommuner. Aftalerne er indgået med en lang række forhandlingsberettigede organisationer i Grønland og Danmark. Aftalerne regulerer de aktuelle løn- og ansættelsesvilkår og har en vis kompleksitet.

Dine hovedopgaver som jurist - overenskomster

 • Rådgivning og fortolkning i forhold til overenskomster, tjenestemandslovgivningen samt øvrige love, bekendtgørelser og cirkulærer inden for det ansættelsesretlige område
 • Forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster på vegne af det offentlige Grønland
 • Medvirke til forenkling af aftaler og overenskomster
 • Håndtering af voldgifts- og retssager i samarbejde med husets advokat

Dine hovedopgaver som jurist - personalesager
 • Juridisk rådgivning af ledere i Grønlands Selvstyre om løn- og ansættelsesvilkår
 • Udfærdigelse af ansættelsesretlige skrivelser samt vejledninger og udfærdigelse af retningslinjer på området
 • Udarbejdelse af personalepolitikker
 • Undervisning af medarbejdere og ledere i Grønlands Selvstyre i grundlæggende forvaltningsret og ansættelsesret
 • Varetagelse mæglingsmøder blandt andet i forbindelse med disciplinærsager, fratrædelsesaftaler og uenighed

Der kan efter behov, interesse, kompetence og udviklingsønsker aftales tilpasninger i opgaverne mellem de to stillinger ligesom, at der kan forekomme overlap.
Du har/er:
 • Cand. jur./Cand.merc.jur med fokus på arbejdsretten, eller har anden relevant uddannelse/erfaring på området
 • God til at samarbejde, sparre og dele din viden med kolleger
 • Ikke bange for at tage en udfordring op og følge den til dørs
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på et højt niveau
 • God talforståelse og forståelse af juridiske/økonomiske risici
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold
 • Diplomatisk, serviceminded og venlig af natur

Vi tilbyder:
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med personlige og faglige udviklingsmuligheder
 • Fleksibelt arbejdsmiljø og tværfaglig sparring
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • En uformel omgangstone og gode kolleger

Om os
Økonomi- og Personalestyrelsen hører under Departementet for Finanser og er en del af Naalakkersuisut (Landsstyret). Økonomi- og Personalestyrelsen servicerer hele centraladministrationen. Personaleafdelingen består af en blanding af jurister og konsulenter som håndterer det samlede sagskompleks fra forhandling og fortolkning af overenskomster til den praktiske håndtering af personalesager.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen og vore værdier her: www.asa.gl


Kom og mød dine nye kolleger på jobmesse i Aarhus den 2. oktober og København den 3. oktober. Find os på facebook under ”Den grønlandske jobmesse 2021”

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til personale- og forhandlingschef Frederik Schmidt på e-mail fsch@nanoq.gl

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 14. oktober 2021

Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante referencer. Der anvendes test i forbindelse med en samtale.
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent eller chefkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

BEMÆRK, at tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Styrelsen ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia