sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sundhedsassistent, Paamiut, Grønland, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 22-11-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-12-2019
Suliffissamut ID normut: 330129343
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsmedhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi byder dig velkommen til denne spændende stilling som sundhedsassistent.

En stilling som sundhedsassistent til et barselsvikariat ved Dr. Margrethes Sundhedscenteret i Paamiut er ledig til besættelse 1. januar 2020

Sundhedscenteret er en del af Sundhedsregion Sermersooq.

Sundhedscenterets primære opgave er konsultationer for byens borgere, vaccination af børn, tilsyn med skoleklasser, kontrol af kroniske syge og gravide. Der er ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb foretages. Der er fuldt udstyr til nødkirurgi på stedet, hvis vejret skulle forhindre en evakuering.  

Sundhedscentret er skadestuemodtagelse i aften og nattimerne.

Arbejdet er varierende og du vil sjældent opleve at to dage er ens. Vi søger dig, der har erfaring med børnevaccinationer, vaccinationer, smear og blodprøvetagning.

Det er en fordel at have kendskab til psykiatri og almindelige konsultationer fra et ambulatorie.

Vi søger derfor dig med ønskede kvalifikationer:

  • Bred klinisk erfaring
  • Fleksibel; selvstændig og udadvendt
  • Gode samarbejdsevner – også på tværs af faggrænser
  • Gode evner til at løse konflikter
  • Rolig og velafbalanceret

Vi kan tilbyde:

  • Grundig introduktion
  • Spændende hverdag med mangeartede udfordringer
  • Engagerede kolleger

Paamiut er en by med ca.1400 mennesker.

Området er præget af en storslået natur og giver mulighed for vandreture og sejlads. I området omkring Paamiut, vil du have muligheder for at se sæler, hvaler, rensdyr og havørne.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201911440

Ansøgningsfrist: d. 18 december 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Apollonie Møller på e-mail: APMO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia