sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sundhedsassistent, Regionssygehuset i Qaqortoq, røntgenfunktion, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 29-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-11-2020
Suliffissamut ID normut: 330402886
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsmedhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vil du gerne have mulighed for at se, om vi er noget for dig, så søg et halvt års vikariat i første omgang. 

Regionssygehuset har plads til 18 patienter og er byens eneste sygehus. Vi har eks. nybagte mødre, psykiatriske, kirurgiske, medicinske og akutte patienter. Som sundhedsassistent, er du primært ansat i sengeafdelingen, men har røntgenfunktion i vores lægeklinik på fastlagte dage. Der er flere af dine kommende kollegaer, der også tager røntgen i akutte situationer. 

I dag- og weekend-vagter går du i vagt med sygeplejersker, mens nattevagten varetages sammen med en medhjælper. 

Vi tilbyder:

  • Mulighed for faglig udvikling
  • Fagligt udfordrende arbejde med en arbejdsdag, hvor 2 ikke dage er ens
  • Gode kollegaer, både i vores sengeafdeling og lægeklinik, som besidder mange funktioner

Vi søger dig, der:

  • Har en alsidig faglig baggrund
  • Kan arbejde selvstændig og bevidst om eget ansvarsområde
  • Er fleksibel og har lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • Holder fokus i akutte situationer 

Om os:

  • Vi er faglige kompetente kollegaer
  • Vi kan komme langt sammen, med et smil på læben i den travle hverdag
  • Vi værdsætter det tværfaglige, og er gode sammen

Qaqortoq er den største by i den sydlige region. Vi er samlet ca. 3200 indbyggere i byen, derudover har vi 7 bygder hørende ind under os.

Byen er en uddannelses by med gymnasium og handelsskole, hvilket betyder, at vi har mange unge. Grønlands skindindhandlings fabrik Great Greenland, har hjemme i byen, der udover er det nemt, at rejse mellem byerne, bygderne og til fåreholderstederne. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-363 

Startdato: 1. december 2020 

Ansøgningsfrist: 18. november 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Conny Christensen på mail conc@peqqik.gl eller Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl – begge kan træffes via telefon (+00299) 642211 efter klokken 13.00, dansk tid 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia