sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Sundhedsassistent søges til sengeafdelingen på Maniitsoq Sundhedscenter 24-250

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 27-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589332
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Pleje og omsorg
Atorfiup taaguutaa:
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Se kontakperson på annoncen
Oqarasuaat

En meget spændende og alsidig stilling som sundhedsassistent ved Maniitsoq Sundhedscenteret er ledig til besættelse pr 1. juli 2024 eller efter aftale.
Stillingen er primært med udgangspunkt i Sundhedscenterets sengeafsnit. Dine primær opgave vil være, i samarbejde med afdelingslederen og afdelingens øvrige sygeplejersker og assistenter, at tilrettelægge og udføre observationer og sygepleje til indlagte patienter med almene medicinske og kirurgiske problemstilling i alle aldre. Du vil også kunne møde patienter med psykiatriske lidelser, der har behov for stabilisering under indlæggelse samt patienter i palliative forløb. Afdelingen fungerer som skadestuemodtagelse og lægevagt i aften- og nattimerne.
Sengeafsnittet er en del af velfungerende sundhedscenter med med lægekonsultation, skadestue og modtagelse, røntgen, laboratorie, fysioterapi derudover dækker Sundhedscenteret også svangrekonsultation, hjemmesygepleje somatisk såvel som psykiatrisk, sundhedspleje-, venerie-, og livsstilambulatorie mm…  
Arbejdstid er 40 timer ugentligt i tre holdsskift.

Vi søger dig som 

 • Har bred klinisk erfaring med sygepleje fra flere specialer
 • Har bestået farmakologimodul og kan administrere medicin
 • Er omhyggelig og opmærksom på eget kompetence område
 • Er fleksibel, selvstændig og udadvendt
 • Har gode samarbejdsevner, har nemt ved at etablere tillidsfulde relationer – og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Kan bevare overblikket og have flere bolde i luften.
 • Er grønlandsk-dansk sproget, men ikke et krav.


Vi kan tilbyde:
 • Grundig introduktion
 • Spændende og afvekslende hverdag med mangeartede udfordringer
 • Indflydelse på eget arbejde og selvstændigt ansvarsområde
 • Gode kolleger og muligheder for sparring
 • Mulighed for kompetenceudvikling.


Lidt om Maniitsoq:
Byen ligger på Grønlands vestkyst, lige syd for polarcirklen mellem Nuuk i syd og Sisimiut i nord. Maniitsoq området er meget flot, omgivet af høje og savtakkede fjelde med gletsjer, der stækker sig ned til dybe fjorde. Der er ca. 3100 indbyggere i distriktet fordelt med ca. 2.500 borgere i byen og resten i distriktets tre bygder. Bygderne besøges flere gange om året, og transporten foregår med båd. Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder, dagligvareforretninger, indenrigslufthavn, ugentlige forbindelser med kystskibet og i sommerhalvåret en hurtiggående bådrute til Nuuk. Fritidsaktiviteterne om sommeren er bl.a., vandring i fjeldene fiskeri, hytteture og sejlads blandt pukkelhvalerne, som bl.a. kendetegner vores distrikt. I vinterhalvåret danser nordlyset på aften- og nattehimlen og om dagen er der mulighed for alpin- og langrendsski i et af Grønlands bedste skiområder. Derudover har Maniitsoq en aftenskole med mange spændende aktiviteter og året rundt er der mulighed for forskellige sports aktiviteter i byens hal.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: 1. juli 2024 eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 27. juni 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved Ledelses- og Rekrutterings konsulent, Ann Birkekær Kjeldsen, på e-mail: ABKJ@PEQQIK.GL

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia