sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sundhedsassistent, sommerferieafløser, sengeafdeling i regionssygehus Sisimiut, Grønland (24-293)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 04-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589435
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Pleje og omsorg
Atorfiup taaguutaa:
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en sommerferie afløser af sundhedsassistent i sengeafdeling i regionssygehus Sisimiut. Hurtigst muligt og indtil til 30. september 2024.

Så er den perfekte mulighed her!

På regionsygehuset Sisimiut er 1 stilling som sundhedsassistent som sommerferieafløser ledig til besættelse fra 3.juni (eller hurtigst muligt) til 30. september 2024 eller efter aftale.

Stillingen er primært i sengeafdelingen, hvor der er plads til 19 indlagte patienter og med forskellige faggrupper som kolleger i plejegruppen. Der modtager vi patienter fra spædbørn til ældre.

Stillingen er i forskellige vagter og week-end arbejder hver anden week-end. Derudover skal man også regne med, at man har tilkaldevagt hjemmefra.

Arbejdet omfatter også en undervisende / pædagogiske funktion i det regionssygehus har sygeplejestuderende, sundhedsassistent elever hele året.

Du vil også får introduktion i at arbejde i konsultation / skadestuen i hverdagen da man deltager i visitering af patienter ved akutte henvendelser i vagterne.

Du får en udfordrende hverdag med mange spændende opgaver på vores arbejdsplads.

Vi tilbyder:

 • Grundig introduktion
 • Spændende hverdag med udfordrende opgaver.
 • Et godt kollegaskab med god tværfagligt samarbejde.
 • Selvstændig arbejde med gode muligheder for sparring hos kollegaer.


Vi søger dig, der:
 • Har bred viden og erfaring med sygeplejen.
 • Er nysgerrig og motiveres af udfordringer.
 • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel.
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Der har humor og glimt i øjet


Om os:
 • Vi har et godt kollegialt sammenhold. Gode til at modtage nye personale.
 • Engagerede og motiverede kolleger i en fin blanding af forskellige kompetenceniveauer.
 • Der er aldrig 2 dage ens.


Regionssygehus Sisimiut har ca.73 ansatte og 19 sengepladser og som fungerer som en kombination af lægepraksis og skadestue med mulighed for indlæggelser. Vi har også en velfungerende primærsektor afdeling.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-293

Startdato: 24. juni 2024
Ansøgningsfrist: 24. juni 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved til Ledende regionssygeplejerske Nukanguak Maren Heilmann på tlf. (+299) 86 88 67 eller på e-mail: nuol@PEQQIK.GL eller til
Afdelingssygeplejerske Katrine Olsvig-Kleist på tlf. (+299) 86 88 69 eller på denne mail: kaok@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia