sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sundhedsassistenter,Tasiilaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 22-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-10-2020
Suliffissamut ID normut: 330366346
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsmedhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Sundhedsassistenter til Tasiilaq  

– er det dig / jer?

Sundhedsassistenter søges pr. 1. december 2020 eller efter nærmere aftale i en fast stilling. Der er mulighed for vikariat, minimum 3 måneder. 

Som sundhedsassistent ved Sygehuset i Tasiilaq, vil du primært være ansat i sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med det øvrige plejepersonale er ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen samt den daglige arbejdstilrettelæggelse på afdelingen.

Du vil have skiftende vagter samt weekend- og rådighedsvagter. 

Hvis du kunne tænke dig at vide mere om Østgrønland og Tasiilaqs område og natur, kan du besøge nedenstående hjemmeside: www.eastgreenland.com 

Vi tilbyder:

 • Grundig introduktion
 • Spændende hverdag med mangeartede udfordringer
 • Et godt friluftsliv

Vi søger dig, der:

 • Er dobbeltsproget
 • Er fleksibel og selvstændig
 • Gode samarbejdsevner – også på tværs af faggrænser
 • Er rolig og velafbalanceret 

Om os:

 • I vores by bor der 1.900 indbyggere og med tilhørende 5 bygder med i alt 1.100 indbyggere
 • Der er ikke 2 dage, der er ens
 • Vi er meget imødekommende
 • Vores natur er meget storslået

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-322 

Startdato: 1. december 2020 

Ansøgningsfrist: 12. oktober 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske John Christensen på tlf. (+299) 98 34 30 eller på e-mail: JHR@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(43).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

---------------------------------------------------------------------------

TASIILAMI SUNDHEDSASSISTENTINNGORUSUPPIT? 

Sundhedsassistentitut atorfiit marluk inuttassarsiorneqarput ataavartunik 1.december 2020 aallarnerfigalugu imaluunniit isumaqatigiinnikkut. Periarfissaasinnaavoq paarlattaanissaq, sivikinnerpaamik qaammatit pingasut.

Tasiilap Napparsimaviani sundhedsassistentitut uninngavimmiinnerusoq sulissaatit, tassanilu peqqissaasut allallu suleqatit peqatigalugit akisussaaffigigalugu uninngasununik sullinissaq pilersaarusiorlugu naammassinissaa kiisalu ulluinnarni sulinerup pilersaarusiornissaa.

Suliffiit nikerartuupput, arfininngornerni sapaatinilu aamma sulisassaatit. 

Nunap immikkoortortaa illoqarfippullu pillugu annerusumik paasisaqarusukkuit takuuk www.eastgreenland.com

Neqeroorutigaagut:

 • Ilitsersuilluarneqarneq atorfimmmut
 • Suliassat pissanganartut unammillernarsinnaasullu
 • Avatangiisigissaarneq 

Makkunannga piginnaasaqartutut sulisussarsiarerusuppatsigit:

 • Kalaallisullu danskisullu oqalussinnaanissat
 • Aalajaatsoq nammineersinnaasorlu
 • Suleqatiginnissinnaasoq
 • Toqqissisimasoq 

Uagut:

 • Tasiilaq nunaqarfiillu tallimat ilanngullutigt 3000-inik innuttaassuseqarpoq
 • Suliassat assigiinngiiaartut
 • Suleqatiginnilluartuuvugut
 • Pinngortitaq alutornartorsuuvoq 

Nunatsinni Peqqinnissaqarfik– atitussuseq, unammillerneq ilinniagaqassutsimillu tulluusimaarinninneq

Nunatsinni Peqqinnissaqarfik aaqqisuussaanikkut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup ataani inissisimavoq, qitiusumillu immikkoortunut tallimanut, Dronning Ingridillu Napparsimmavissuani qitiusumik immikkoortunut sisamanut, Kigutileriveqarfimmut, Kalaallit Peqqissartut Illuannut Ingerlatsinermullu qitiusumik immikkoortumut agguagaalluni. 

Ilinniagaqassutsikkut unammilligassarsiorpit, alapernaatsuuit assigiinngitsunillu suliaqarnissaq nuannaraajuk, taava nun atsinni Peqqinnissaqarfimmi sulinissaq ilinnut naleqquttuuvoq.

Nunatsinni Peqqinnissaqarfik uani: www.peqqik.gl annertunerusumik paasisassarsiorfigisinnaavat. 

Nunatsinni sunngiffimmi sammisaqarnissamut periarfissagissaarpoq. Aasami pisulluni angalaarneq, arfersiorneq, aallaaniarneq, aalisarneq angallammillu angalaarneq sammissaqqissuupput. Ukiumi arsarnerit, sisorarneq avannaanilu qimmeqarfimmiikkuit qimusserneq periarfissaapput. Illoqarfinni annerusuni kulturimut tunngasut annertupput, timersoqatigiiffeqarpoq, kusanartulianik saqummersitsisoqartarpoq, nipilersortunik tusarnaartitsisoqartarpoq, kaffisorniartarfeqarpoq neriniartarfeqarlunilu. Nunap immikkoortua atorfiniffissaq pillugu paasissutissanik nittartakkami: www.peqqik.gl-imi annertunerusunik pissarsisinnaavutit. 

Innuttaassuseq

Nunat Avannarliit arlaanni innuttaassuseqanngikkuit, atorsinnaasumik najugaqarnissamut sulinissamullu akuersissummik peqarnissavit atorfininnissamut piumasaqaataanera maluginiaqquneqarpoq. Atorfininnissamut isumaqatigiissuteqarnermi aatsaat najugaqarnissamut sulinissamullu akuersissummik qinnuteqartoqarsinnaavoq. 

Akissarsiat atorfininnerlu

Akissarsiassani atorfininnermilu atugassarititaasuni, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isuma- qatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorneqassapput. 

Nakorsaq/kigutit nakorsaat: 

Danmarkimi nakorsatut sulisinnaatitaanermut uppernarsaammik takutitsisinnaanerit atorfininnissannut piumasaqaataavoq.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut