sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Sundhedsfaglig konsulent søges til Departementet for Sundhed

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 12-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85431200
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq

Sundhedsfaglig konsulent søges til Departementet for Sundhed

Vil du være med til at drive den sundhedspolitiske udvikling i landet og trives du med vekslende arbejdsopgaver? Så har vi en ledig stilling til dig med en sundhedsfaglig baggrund.
Stillingen er placeret i afdelingen for Strategi og Planlægning.  Afdelingen betjener Naalakkersuisoq for Sundhed, og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet. Arbejdet i afdelingen omfatter servicering af Naalakkersuisoq for Sundhed og Departementschefen.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige analyser, redegørelser, planer og overordnede sundhedsfaglige strategier samt monitorering og evaluering af disse
 • Sundhedsfaglig rådgivning af Naalakkersuisoq
 • Behandling af sundhedsfaglige spørgsmål fra Inatsisartut og Naalakkersuisut
 • Samarbejde med øvrige departementer og underliggende enheder
 • Deltagelse i de koordinerende møder i Departementet
Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant akademisk sundhedsfaglig uddannelse på min. kandidatniveau og har erfaring fra sundhedsområdet. Derudover forventer vi, at du:
 
 • Har flair for koordination, og erfaring med projektledelse
 • Har gode skrivekundskaber
 • Arbejder struktureret, er grundig og kvalitetsbevidst, og er god til at overholde frister
 • At du har vilje til at gøre en forskel i arbejdsområde, som har politisk bevågenhed
 • Gerne tresproget – grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har en løsningsorienteret tilgang
 • Trives i en travl hverdag med skiftende arbejdsopgaver
Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et stort, spændende og udfordrende område. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling med gode kollegaer og uformel omgangstone. Vi er en arbejdsplads med interessante og faglige udfordringer, hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Aka Olesen, tlf. +299 34 66 69, e-mail: akol@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis samt referencer/referenceliste skal sendes via nedenstående link senest den 06. maj 2024.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia